Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură consecințele condamnării - Condițiile reabilitării judecătorești -
Art. 168. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1)

Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întrunește următoarele condiții: Jurisprudență

a) nu a săvârșit o altă infracțiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166; Jurisprudență

b) a achitat integral cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedește că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunțat la despăgubiri. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. procedează nu numai la reducerea termenelor reabilitării judecătorești, ci și la restrângerea condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru obținerea acesteia. 
    Astfel, s-au eliminat cerințele privitoare la buna conduită a condamnatului și la existența asigurată prin mijloace oneste. 
    S-a păstrat condiția achitării cheltuielilor de judecată și aobligațiilor civile, inclusiv cu vocația condamnatului de afi reabilitat atunci când s-a aflat în imposibilitatea de ale îndeplini sau când partea civilă arenunțat la despăgubiri. În această ultimă situație, instanța poate să acorde reabilitarea sau poate stabili un termen, nu mai mare de 6 luni, pentru achitarea în întregime sau în parte asumei datorate [art. 534 alin. (1) - (2) noul C. proc. pen.]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Actuala reglementare a redus condițiile reabilitării, dintre cele patru condiții impuse de reglementarea anterioară, în prezent sunt preluate doar două. Art. 137 alin. (1) lit. a) și d) și alin. (2) C. pen. din 1969 se regăsesc în reglementarea cuprinsă în art. 168 C. pen.. Legea nouă este mai favorabilă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În intervalele de timp stabilite prin lege - art. 166 NCP -, calculate corespun­zător dispozițiilor art. 167 NCP, se cer probate condițiile privitoare la conduita condamnatului, cerințe care, odată întrunite, în urma verificării de către instanță, conduc la admiterea cererii de reabilitare judecătorească. Textul legal impune două condiții de fond, una negativă [lit. a)], cealaltă pozitivă [lit. b)] - text corespondent: art. 137 CP 1969, care impunea un număr superior de condiții, cu observația(374) întemeiată că cele patru condiții anterioare nu au mai fost reținute distinct, dar se regăsesc cel puțin în parte în formula concentrată a actualei reglementări penale și procesual penale; totuși, noua reglementare tinde a fi mai favorabilă, renun­țând explicit la condiția unei bune conduite (așa cum era aceasta interpretată în doctrina și jurisprudența anterioară). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Art 171 Anularea reabilitării
Art 172 Dispoziții generale
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Art 175 Funcționar public
Art 176 Public
Art 177 Membru de familie
Art 178 Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Reviste:
Instituția reabilitării în legislația și practica judiciară a ultimelor cinci decenii
Tehnici de investigare a infracțiunilor informatice
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de anulare a reabilitării.
;
se încarcă...