Art 165 Reabilitarea de drept | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură consecințele condamnării - Reabilitarea de drept -
Art. 165. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1)

Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune. Referințe (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. reformulează condițiile reabilitării de drept, atât în ceea ce privește domeniul de incidență, cât și sub aspectul termenelor. 
    Astfel, aria condamnărilor pentru care operează reabilitarea de drept afost extinsă față de C. pen. din 1968, intrând în această categorie și cele privitoare la pedepse mai mari de 1 an, dar care nu depășesc 2 ani închisoare. Apreciem că reabilitarea de drept intervine și în cazul în care condamnarea este compusă dintr-o pedeapsă cu închisoarea de până la 2 ani și una cu amenda, fie ca efect al concursului de infracțiuni [art. 39 alin. (1) lit. d) noul C. pen.], fie pentru că prin infracțiune s-a urmărit un folos patrimonial (art. 62 noul C. pen.). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Reabilitarea de drept operează, ca și în Codul penal anterior, în cazul unor condamnări de mică gravitate, la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani. În cuprinsul art. 165 C. pen.. este prevăzută și reabilitarea de drept în cazul pedepselor cu închisoarea a căror executare a fost suspendată sub supraveghere. Prin urmare, de principiu, cazurile în care reabilitarea de drept are loc sunt aceleași cu cele din vechea reglementare. Există unele diferențe de detaliu: legea nouă a lărgit sfera pedepselor cu închisoare în cazul cărora operează reabilitarea de drept, prin majorarea cuantumului acestora de la maxim 1 an la maxim 2 ani. În aceste condiții, legea nouă va fi mai favorabilă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Reglementarea reabilitării în Codul penal în vigoare. Codul penal în vigoare reglementează instituția reabilitării în Titlul IX al Părții generale, consacrat cauzelor care înlătură consecințele condamnării, cuprinzând art. 165-171, într-o altă succesiune decât cea din Codul penal anterior. Dacă legea penală anterioară reglementa mai întâi efectele reabilitării și apoi reabilitarea de drept și cea judecătorească sub aspectul conținutului, al termenului de reabilitare și al condițiilor acestora, în actualul Cod penal se dă prioritate reglementării, sub toate aspectele, reabilitării de drept și reabilitării judecătorești și apoi efectelor acestora. De asemenea, în Codul penal în vigoare identificăm și elemente noi în reglementarea reabilitării de drept și a celei judecătorești în raport cu reglementările cuprinse în legea penală anterioară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reabilitarea legală (de drept) este acea formă de reabilitare care operează ope legis și se obține automat (din oficiu), în măsura în care s-au îndeplinit condițiile prevăzute de lege privitoare la condamnare, termenul de reabilitare și conduita condamnatului. Textul corespunde art. 134 alin. (1) CP 1969, spre deosebire de care sunt de semnalat modificări intervenite cu privire la condițiile condamnării, specia de pedeapsă privativă de libertate, și anume condamnarea la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani, sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. Pe de o parte, sfera de aplicare a reabilitării de drept este mai largă în cazul pedepsei închisorii, crescând limita pedepsei de la 1 la 2 ani (aspect sub care noul Cod penal este o lege mai favorabilă), pentru "a stimula condamnații la pedeapsa închisorii de până la 2 ani să se reintegreze social într-un timp cât mai scurt, pentru a putea beneficia de înlăturarea consecințelor condamnărilor"(363). Pe de altă parte, în cazul pedepsei închisorii a cărei executare a fost individualizată prin recurgere la suspendarea sub supraveghere (art. 91 NCP) - pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, putând fi, în acest caz, închisoarea de cel mult 3 ani (spre deosebire de Codul penal din 1969, unde era maxim 4 ani pentru unitate infracțională/cel mult 3 ani pentru concurs), dar în considerarea tuturor condițiilor pozitive/negative ale instituției în cauză -, legiuitorul nu preia soluția legislativă anterioară (art. 866 CP 1969), fără să mai intervină automat reabilitarea de drept prin simpla împlinire a termenului de supra­veghere, ci pedeapsa considerându-se doar executată în condițiile art. 98 alin. (1) NCP, dată de la care începe să curgă termenul de reabilitare(364). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Art 157 Lipsa plângerii prealabile
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Art 171 Anularea reabilitării
Art 172 Dispoziții generale
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Art 175 Funcționar public
Reviste:
Observații critice și propuneri de lege ferenda în materia răspunderii disciplinare a salariaților
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Competența materială în cazul judecării cererii de reabilitare judecătorească
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Instituția reabilitării în legislația și practica judiciară a ultimelor cinci decenii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei.
;
se încarcă...