Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei - Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei -
Art. 164. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Cursul termenului prescripției executării pedepsei este suspendat în cazurile și condițiile prevăzute în Codul de procedură penală. Jurisprudență

(2) Prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând textele legale succesive, observăm că art. 164 noul C. pen. reproduce, fără diferențe de conținut, dispozițiile din C. pen. din 1968 [art. 128 alin. (2) și (3)] cu privire la prescripția executării pedepsei. 
    2. Aplicarea legii în timp. Nu ridică probleme. 
    3. Sursa inspirației legiuitorului român. Având în vedere că reglementarea nouă este similară cu cea veche, putem afirma că legiuitorul român a acceptat continuitatea concepției anterioare în materia suspendării prescripției executării pedepsei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 164 C. pen.. preia dispozițiile art. 128 alin. (2) și (3) C. pen. din 1969. Neexistând nicio diferență între aceste dispoziții, nu vor exista nici probleme de identificare a legii penale mai favorabile. Cele stabilite sub imperiul Codului penal anterior, atât jurisprudențial, cât și doctrinar, își mențin valabilitatea. 
    2. Cauze de suspendare. Cauzele care duc la suspendarea cursului prescripției executării pedepsei sunt legate de executarea hotărârilor de condamnare. Cauzele care suspendă executarea sunt și cauze care suspendă prescripția acestei executări [a se vedea posibilitatea instanței de a suspenda executarea unei hotărâri în cazul contestației în anulare – art. 430 C. proc. pen..; recursului în casație – art. 441 alin. (1) C. proc. pen..; revizuirii – art. 460 alin. (1) C. proc. pen.. etc.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispozițiile legale reproduc prevederile din art. 128 alin. (2) și (3) CP 1969. Cursul termenului de prescripție a executării pedepsei se suspendă/se poate suspenda în cazurile și condițiile indicate de legislația procesual penală. Astfel de situații sunt reprezentate de exercitarea căilor extraordinare de atac: contestația în anulare (art. 430 NCPP); recursul în casație [art. 441 alin. (1) NCPP]; revizuirea [art. 460 alin. (1) NCPP]; redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate [art. 469 alin. (2) NCPP]. Este de observat că, în toate situațiile indicate, există dispoziții exprese referitoare la suspendare, respectiv că aceasta este facultativă ("instanța poate"). De asemenea, în doctrină se indică în mod constant și alte ipoteze de suspendare a cursului termenului de prescripție a executării, precum acelea incidente în cazul amânării sau întreruperii executării pedepsei (instituții reglementate de art. 589 și art. 592 NCPP). În aceste cazuri nu există dispoziții exprese privind suspendarea cursului prescripției executării, operând o deducție logică în acest sens, deoarece ar fi absurd a se aprecia că, în perioada în care organul judiciar a încuviințat amânarea sau întreruperea exe­cutării pedepsei, condamnatul ar putea beneficia de curgerea termenului de prescripție a executării. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Art 157 Lipsa plângerii prealabile
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Art 171 Anularea reabilitării
Art 172 Dispoziții generale
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Reviste:
Prescripția răspunderii penale a minorului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...