Art 160 Efectele grațierii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei - Efectele grațierii -
Art. 160. -
Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Grațierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai ușoară. Jurisprudență

(2) Grațierea nu are efecte asupra pedepselor complementare și măsurilor educative neprivative de libertate, în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de grațiere.

(3) Grațierea nu are efect asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate.

(4) Grațierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere, în afară de cazul în care se dispune altfel prin actul de grațiere.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei analize comparative dispozițiile penale succesive, constatăm că ele sunt relativ similare. Notăm, totuși, trei schimbări intervenite. 
    Prima constă în mențiunea cuprinsă în art. 160 alin. (4) noul C. pen., potrivit căreia grațierea nu are efecte asupra pedepselor acăror executare este suspendată sub supraveghere, în afară de cazul în care se dispune altfel prin actul de grațiere. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Așa cum s-a arătat anterior (a se vedea art. 152), actualul Cod penal, reorganizând Titlul VII al Codului penal anterior, plasează grațierea în cadrul cauzelor care înlătură sau modifică executarea pedepsei, alături de prescripția executării pedepsei. Noua opțiune este justificată de natura juridică a grațierii de cauză personală de înlăturare sau modificare a executării pedepsei (I. Oancea, în Explicații II, ed. I, 1970, p. 345) ori măsură de clemență ce constă în înlăturarea, total sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instanță ori în comutarea acesteia în una mai ușoară, conform art. 1 din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii, republicată (M.Of. nr. 287 din 18 aprilie 2014). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Definiție. Grațierea este măsura de clemență ce constă în înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instanță ori în comutarea acesteia în una mai ușoară (art. 1 din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii(1073)). Așa cum rezultă din definiția legală, grațierea presupune renunțarea din partea statului la pretenția de a executa o pedeapsă, renunțare ce poate fi totală sau parțială, ori comutarea pedepsei în una mai ușoară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Potrivit art. 1 din Legea nr. 546/2002(350), grațierea este măsura de clemență ce constă în înlăturarea, în total sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instanță ori în comutarea acesteia în una mai ușoară. În lumina dispozițiilor constituționale, grațierea poate fi acordată colectiv - de către Parlament, prin lege organică [art. 73 alin. (3) lit. i) teza a II-a] - sau individual - prin decret al Președintelui României [art. 94 lit. d)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Art 152 Efectele amnistiei
Art 153 Prescripția răspunderii penale
Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Art 157 Lipsa plângerii prealabile
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Reviste:
Grațierea colectivă, o măsură necesară și urgentă
1. Grațierea colectivă, o măsură necesară și urgentă
Unele aspecte referitoare la grațiere
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei.
Legislație conexă :
Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii
;
se încarcă...