Art 158 Retragerea plângerii prealabile | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură răspunderea penală - Retragerea plângerii prealabile -
Art. 158. -
Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, retragerea plângerii prealabile se face numai de reprezentanții lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă, retragerea se face cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(4) În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu în condițiile legii, retragerea plângerii produce efecte numai dacă este însușită de procuror. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Potrivit noul C. pen., retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retractată, spre deosebire de C. pen. din 1968, care nu permitea o retragere parțială a acesteia. De asemenea, potrivit noul C. pen., în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu în condițiile legii, retragerea plângerii produce efecte numai dacă este însușită de procuror. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Instituția retragerii plângerii prealabile, reglementată de Codul penal anterior în art. 131 alin. (2), alături de lipsa acesteia, este, în prezent, tratată distinct în art. 158. Noua reglementare detaliază instituția, normând aspecte care, anterior, au fost consacrate de jurisprudență și doctrină. 
    Astfel, se stabilește momentul procesual până la care poate interveni retragerea plângerii, respectiv anterior pronunțării unei hotărâri definitive (pentru momentul rămânerii definitive a hotărârii, a se vedea art. 550-552 C. proc. pen..), ceea ce semnifică urmărirea penală, judecata în fond, precum și în căile ordinare de atac [art. 158 alin. (1) C. pen..]. În contextul legislației anterioare s-a considerat că este posibilă retragerea plângerii și după exercitarea unei căi extraordinare de atac – recursul extraordinar – motivat de faptul că aceasta implică o reluare a acțiunii penale (Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 451/1976, în Repertoriu...1976-1980, p. 357). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Preliminarii 

    În Codul penal anterior, retragerea plângerii prealabile era reglementată în același text (art. 131) cu lipsa plângerii prealabile. 
    În Codul penal în vigoare, retragerea plângerii prealabile este reglementată într-un text distinct și într-o formulare mult mai largă decât în Codul penal anterior. În art. 158 C. pen. în vigoare, consacrat reglementării retragerii plângerii prealabile, sunt precizate cazurile în care retragerea plângerii prealabile are ca efect înlăturarea răspunderii penale a persoanei cu privire la care plângerea prealabilă a fost retrasă, cât și condițiile în care poate avea loc retragerea plângerii în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă. De asemenea, s-a instituit cerința ca retragerea plângerii prealabile să fie însușită de procuror pentru a produce efecte în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Retragerea plângerii prealabile - constând într-un act de voință unilateral al persoanei vătămate, pentru o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă, de a retrage plângerea - se bucură de o re­gle­mentare distinctă, nouă, reprezentând o instituție juridico-penală cu un conținut normativ propriu, spre deosebire de Codul penal din 1969 (art. 131). Este o instituție cu un caracter mixt, constituind o cauză de înlăturare a răspunderii penale, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege (privite sub aspectul drep­tului penal material), cât și o cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale [art. 16 alin. (1) lit. g) NCPP], în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală (privită sub aspectul dreptului procesual penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Preliminarii 

    În Codul penal anterior, retragerea plângerii prealabile era reglementată în același text (art. 131) cu lipsa plângerii prealabile. 
    În Codul penal în vigoare, retragerea plângerii prealabile este reglementată într-un text distinct și într-o formulare mult mai largă decât în Codul penal anterior. În art. 158 C. pen. în vigoare, consacrat reglementării retragerii plângerii prealabile, sunt precizate cazurile în care retragerea plângerii prealabile are ca efect înlăturarea răspunderii penale a persoanei cu privire la care plângerea prealabilă a fost retrasă, cât și condițiile în care poate avea loc retragerea plângerii în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă. De asemenea, s-a instituit cerința ca retragerea plângerii prealabile să fie însușită de procuror pentru a produce efecte în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Art 152 Efectele amnistiei
Art 153 Prescripția răspunderii penale
Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Art 157 Lipsa plângerii prealabile
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Reviste:
De ce retragerea plângerii prealabile duce la încetarea procesului penal în cazul lovirilor sau a altor violențe în familie?
Medierea – proces restaurativ în cauzele cu minori
Ce trebuie să cunoaștem referitor la cauzele care înlătură răspunderea penală?
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
Desemnarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ca membru de drept în Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Imposibilitatea împăcării după schimbarea încadrării juridice a faptei. Inechitate și posibilă neconstituționalitate
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Este medierea o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale?
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
;
se încarcă...