Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură răspunderea penală - Termenele de prescripție a răspunderii penale -
Art. 154. -
Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

(1) Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; Jurisprudență, Reviste (2)

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; Jurisprudență, Reviste (3)

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul infracțiunilor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, în cazul infracțiunilor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni, iar în cazul infracțiunilor de obicei, de la data săvârșirii ultimului act. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(3) În cazul infracțiunilor progresive, termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârșirii acțiunii sau inacțiunii și se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs. Reviste (6)

(4) În cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului. Modificări (1), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

RIL: Care este data săvârșirii infracțiunii în cazul producerii unei pagube sau realizării unui folos necuvenit? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 5/11.02.2019 în dosarul nr.2715/1/2018 ÎCCJ– Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a stabilit că (în interpretarea și aplicarea art. 174, cu referire la art. 154 alin.2 teza I din Codul penal):
„Prin data săvârșirii infracțiunii și, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înțelege momentul apariției primei pagube ori al obținerii primului folos necuvenit”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Referitor la durata termenelor de prescripție a răspunderii penale, menționăm că legiuitorul nu a adus schimbări în această materie. În ceea ce privește termenele de 15 și 10 ani, au fost modificate, însă, ipotezele de aplicare a acestora, acestea fiind determinate de faptul că, potrivit C. pen. din 1968, maximul general al pedepsei închisorii este de 25 de ani, iar noul C. pen. prevede un maxim general mai ridicat, de 30 de ani (M.A. Hotca, în Noul Cod penal comentat, vol. I, p. 747). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Reglementarea termenelor de prescripție își găsește precedentul legislativ în art. 122 C. pen. din 1969. Durata acestor termene este identică cu durata stabilită de reglementarea anterioară, respectiv 15, 10, 8, 5 și 3 ani. Aceste termene, ca și în vechea reglementare, sunt puse în relație cu cuantumul pedepselor prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită; noțiunea de pedeapsă prevăzută de lege beneficiază de o definiție legală conform art. 187 C. pen.. Termenul de 15 ani are în vedere infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani, spre deosebire de Codul penal anterior, când maximul pedepsei închisorii era mai mare de 15 ani. Explicația acestei diferențe este dată de faptul că, potrivit actualului Cod, maximul general al închisorii este de 30 de ani, în timp ce, potrivit Codului penal din 1969, maximul general era de 25 de ani. Termenul de prescripție a răspunderii penale are caracter substanțial și se calculează conform art. 186 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiunea de prescripție a răspunderii penale. Prescripția răspunderii penale este reglementată în art. 153 alin. (1) C. pen. în vigoare, în care se prevede că "Prescripția înlătură răspunderea penală". Așa cum se observă, legiuitorul nu definește propriu-zis conținutul prescripției răspunderii penale, ci arată numai efectele acesteia, și anume că înlătură răspunderea penală. Aceasta, întrucât s-a considerat că noțiunea de "prescripție" este în general cunoscută de destinatarii legii penale; intrând deja în limbajul comun, ea exprimă efectele pe care trecerea timpului le are asupra situației juridice a unei persoane, fie în sensul că prin trecerea timpului o persoană dobândește anumite drepturi, fie o exonerează de anumite obligații, inclusiv de cele care rezultă din raportul juridic de conflict născut prin săvârșirea unei infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin dispozițiile acestui articol legiuitorul stabilește durata termenelor de prescripție a răspunderii penale și data de la care încep acestea să curgă, păstrându-se în general o reglementare asemănătoare Codului penal din 1969 (art. 122), cu unele modificări și completări în materie. 
    În alin. (1) sunt prevăzute termenele generale de prescripție a răspunderii penale, cu durate ce variază în funcție de pedepsele prevăzute de lege pentru in­frac­țiunile comise (art. 187 NCP), în cazul pedepselor alternative ținându-se cont de pedeapsa cea mai grea. Actuala reglementare prevede termene de prescrip­ție a răspunderii penale variind între 3 și 15 ani, cu aceeași întindere ca și în Codul penal din 1969, operând însă următoarele modificări: în cazul pedepselor privative de libertate (închisoare) cu maximul situat între 15 și 20 de ani, termenul de prescrip­ție a răspunderii penale este de 10 ani (aspect sub care legea nouă este mai favorabilă); se uniformizează termenele de prescripție a răspunderii penale pentru persoanele fizice infractori majori și infractorii persoane juridice (reglementare separată în art. 148 NCP). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Art 152 Efectele amnistiei
Art 153 Prescripția răspunderii penale
Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Art 157 Lipsa plângerii prealabile
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reviste:
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea datei de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă presupune producerea unei pagube/realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp
De lege lata, există cauze de întrerupere a termenului prescripției răspunderii penale?
RIL: Data săvârșirii infracțiunii și data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale
RIL: Data săvârșirii infracțiunii și data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale
Termenul de prescripție pentru fapte penale
Tehnici de investigare a infracțiunilor informatice
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...