Art 152 Efectele amnistiei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură răspunderea penală - Efectele amnistiei -
Art. 152. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Amnistia înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură și executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecințe ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Procedând la un examen comparativ între dispozițiile referitoare la amnistie cuprinse în noul C. pen. și cele ale C. pen. din 1968, constatăm că nu există diferențe esențiale, principiile reglementării vechi regăsindu-se și în conținutul normelor corespondente noi. Remarcăm, totuși, două deosebiri. 
    Prima diferență se referă la înlocuirea expresiei „înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârșită” cu expresia – mai riguroasă –înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită. Justificarea acestei modificări rezidă în aceea că, pentru a fi incidentă amnistia, în prealabil, trebuie să se constate că fapta săvârșită întrunește conținutul unei infracțiuni. În caz contrar, amnistia nu poate opera, deoarece este lipsită de obiect (I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 206; M.A. Hotca, în Noul Cod penal comentat, vol. I, p. 743). Dacă fapta nu constituie infracțiune, nu există o problemă a răspunderii penale și, prin urmare, nici a incidenței unei cauze care înlătură răspunderea penală. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Amnistia, alături de prescripția răspunderii penale, lipsa plângerii prealabile, respectiv retragerea acesteia și împăcarea, este o cauză care înlătură răspunderea penală. Actualul Cod penal grupează aceste cauze exclusive de răspundere penală într-un titlu separat (Titlul VII); aceeași abordare vizează și cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (Titlul VIII – grațierea, prescripția executării pedepsei), precum și pe cele care înlătură consecințele condamnării (Titlul IX – reabilitarea de drept și judecătorească). S-a realizat o reorganizare a Titlului VII din Codul penal anterior care grupa toate aceste cauze, reorganizare justificată de opiniile exprimate în doctrină referitor la natura diferită a acestor cauze, temeiurile diferite care stau la baza incidenței lor (Expunere de motive, pct. 2.39). În contextul actualei sistematizări se impune precizarea că amnistia, în funcție de momentul în care intervine – ante sau postcondamnatoriu – poate fi o cauză de înlăturare a răspunderii penale (atunci când intervine înainte de pronunțarea unei condamnări, ea va paraliza pronunțarea unei pedepse, înlăturând răspunderea penală) sau o cauză care înlătură și executarea pedepsei (intervenind după pronunțarea unei pedepse, amnistia postcondamnatorie va înlătura executarea acelei pedepse, situație care ar putea justifica încadrarea amnistiei postcondamnatorii în rândul cauzelor de înlăturare a executării, alături de grațiere ori prescripția executării). Aceste particularități sunt prevăzute de primele două fraze ale art. 152 alin. (1) C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Noțiunea de "amnistie" 

    Amnistia(782) este un act de clemență acordat prin lege organică în temeiul unor considerente social-politice și de politică penală, prin care se înlătură răspunderea penală, executarea pedepsei și alte consecințe ale condamnării, pentru infracțiuni săvârșite până la data apariției legii de amnistie. 
    Această uitare a infracțiunilor săvârșite într-o anumită perioadă de timp este dictată de rațiuni de politică penală superioare celor care ar fi legitimat reacția coercitivă a societății împotriva infractorilor, considerându-se mai utilă și mai eficientă, sub raportul realizării scopurilor politicii penale, înlăturarea incidenței legii penale față de infracțiunile săvârșite până la intrarea în vigoare a actului de amnistie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin dispozițiile acestui articol se reglementează amnistia, din punct de vede­re al efectelor (și al limitelor efectelor) acestei instituții juridico-penale, act de clemență al forului legiuitor (Parlamentul României), care se acordă prin lege orga­nică [art. 73 alin. (3) lit. i) din Constituție], prin care se înlătură răspunderea penală și, în unele cazuri, (și) executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecin­țe ale condamnării, pentru infracțiuni comise anterior momentului adoptării/apariției sale (data intrării în vigoare sau altă dată indicată în cuprinsul actului de amnistie). Se păstrează în general o reglementare asemănătoare Codului penal din 1969 (art. 119), operând unele modificări, prin fixarea precisă a obiectului amnistiei - infracțiunea comisă -, cât și o restrângere a limitelor sale în raport de sancțiunile aplicabile persoanelor fizice infractori minori. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Noțiunea de "amnistie" 

    Amnistia(782) este un act de clemență acordat prin lege organică în temeiul unor considerente social-politice și de politică penală, prin care se înlătură răspunderea penală, executarea pedepsei și alte consecințe ale condamnării, pentru infracțiuni săvârșite până la data apariției legii de amnistie. 
    Această uitare a infracțiunilor săvârșite într-o anumită perioadă de timp este dictată de rațiuni de politică penală superioare celor care ar fi legitimat reacția coercitivă a societății împotriva infractorilor, considerându-se mai utilă și mai eficientă, sub raportul realizării scopurilor politicii penale, înlăturarea incidenței legii penale față de infracțiunile săvârșite până la intrarea în vigoare a actului de amnistie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Art 152 Efectele amnistiei
Art 153 Prescripția răspunderii penale
Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Art 157 Lipsa plângerii prealabile
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Reviste:
Grațierea colectivă, o măsură necesară și urgentă
1. Grațierea colectivă, o măsură necesară și urgentă
Considerații generale privind răspunderea penală
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei.
;
se încarcă...