Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții comune - Efectele comasării și divizării persoanei juridice -
Art. 151. -
Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul pierderii personalității juridice prin fuziune, absorbție sau divizare intervenită după comiterea infracțiunii, răspunderea penală și consecințele acesteia se vor angaja: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune; Reviste (1)

b) în sarcina persoanei juridice absorbante;

c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei divizate. Reviste (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va ține seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infracțiunea, precum și de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operațiune. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Legiuitorul introduce un text legal cu caracter de noutate, care prevede practic transferarea răspunderii penale a persoanei juridice desființate asupra entităților noi create prin fuziune, absorbție sau divizare, ulterior săvârșirii infracțiunii. 
    Ne exprimăm rezerve serioase față de această inovație a legiuitorului, în condițiile în care se încalcă principiul fundamental al personalității răspunderii penale, aplicabil indiferent dacă se antrenează răspunderea persoanei fizice sau juridice, decesul persoanei fizice echivalând cu pierderea personalității juridice. Mai mult decât atât, lipsa oricărei reglementări care să stabilească eventuale criterii de constatare a unei încercări de sustragere de la răspunderea penală a persoanei juridice sporește aleatoriul acestei prevederi. De altfel, textul legal este și lacunar – nu reglementează situația în care persoana morală decide să se dizolve și să se supună procedurii de lichidare sau să-și reducă în mod esențial capitalul social înainte ca organele judiciare să poată interveni în aceste proceduri (A. Jurma, Persoana juridică – subiect al răspunderii penale, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 265-266). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a persoanei juridice și până la executarea pedepselor aplicate, intervine un caz de fuziune, absorbție, divizare, dizolvare, lichidare sau reducere a capitalului social al acesteia, autoritatea ori instituția căreia îi revine competența de a autoriza sau înregistra această operațiune procedează potrivit art. 496 din Legea nr. 135/2010. Executarea pedepselor aplicabile persoanei juridice condamnate continuă față de persoana juridică rezultată prin fuziune, absorbție sau care a dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei divizate și care preia obligațiile și interdicțiile persoanei juridice condamnate. Pedeapsa amenzii sau partea rămasă neachitată din aceasta la data efectuării uneia dintre operațiunile prevăzute anterior se va executa de către persoana sau persoanele juridice rezultate din această operațiune, proporțional cu partea dobândită din patrimoniul persoanei condamnate (art. 42 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Articolul 151 C. pen. reglementează efectele pierderii personalității juridice a persoanei juridice asupra răspunderii penale a acesteia. 
    Astfel, în cazul fuziunii dintre persoana juridică a cărei răspundere penală se angajează și o altă persoană juridică, consecințele răspunderii penale se vor angaja asupra persoanei juridice create prin fuziune. 
    În situația absorbției persoanei juridice ce urmează a fi trasă la răspundere penală de către o altă persoană juridică, consecințele răspunderii penale se vor angaja asupra persoanei juridice absorbante. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În situația în care persoana juridică își pierde personalitatea juridică prin fuziune sau absorbție care a intervenit după comiterea infracțiunii, răspunderea penală va aparține persoanei juridice noi create prin fuziune, respectiv persoanei juridice absorbante, cea care a absorbit persoana juridică ce a comis infracțiunea(316). Și în cazul pierderii personalității juridice prin divizare, răspunderea penală se transmite noilor persoane juridice care au fost create prin divizare sau persoanelor juridice preexistente divizării, care au dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei divizate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Art 152 Efectele amnistiei
Art 153 Prescripția răspunderii penale
Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Art 157 Lipsa plângerii prealabile
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Reviste:
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Răspunderea penală a societăților
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale
7. Aspecte privind răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul mediului
Particularitățile conținutului constitutiv al infracțiunilor silvice în situația subiectului activ persoană juridică
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a Deciziei nr. 139/2016 a Curții Constituționale
Răspunderea penală a persoanei juridice
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol. II. Art. 53-187
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...