Art 149 Prescripția executării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Prescripția executării pedepsei -
Art. 149. -
Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Termenul de prescripție a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. Jurisprudență

(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. Jurisprudență

(3) Dispozițiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 și art. 164 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În noua viziune a legiuitorului, dispozițiile referitoare la termenul de prescripție a executării pedepsei principale aplicate persoanei juridice se păstrează ca în reglementarea anterioară, reglementarea prescripției executării pedepselor complementare suferă o modificare importantă, sub aspectul sferei de incidență, iar restul reglementărilor în această materie sunt identice cu cele aplicabile în cazul persoanei fizice. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 149  
    A se vedea infra comentariile de la art. 161-164. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a

    Termenul de prescripție a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. 
    Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Termenul de prescripție a executării pedepsei amenzii, care constituie singura pedeapsă principală în materie, este de 5 ani. Acest termen se socotește de la data când hotărârea a rămas definitivă, în conformitate cu art. 162 alin. (2) NCP. 
    Executarea pedepselor complementare aplicabile persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 139 Dizolvarea persoanei juridice
Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Art 152 Efectele amnistiei
Art 153 Prescripția răspunderii penale
Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Art 157 Lipsa plângerii prealabile
Art 158 Retragerea plângerii prealabile
Art 159 Împăcarea
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...