Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Recidiva în cazul persoanei juridice -
Art. 146. -
Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la reabilitare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune, cu intenție sau cu intenție depășită.

(2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate, fără a depăși maximul general al pedepsei amenzii. Reviste (3)

(3) Dacă amenda anterioară nu a fost executată, în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracțiune, potrivit alin. (2), se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.

(4) Dispozițiile art. 42 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei comparații cele două texte legale, observăm diferențe semnificative atât sub aspectul condițiilor referitoare la cei doi termeni ai recidivei, cât și în privința tratamentului sancționator al recidivei. 
    Deși sub aspect formal s-a realizat unificarea cazurilor de recidivă într-o singură definiție, cele două modalități ale acestei forme de pluralități infracționale se păstrează, cu includerea expresă a praeterintenției alături de intenție, ca formă de vinovăție necesară pentru săvârșirea faptelor ce constituie al doilea termen al recidivei, în intervalul de timp de la rămânerea definitivă a hotărârii anterioare de condamnare și până la reabilitare. De altfel, din coroborarea cu dispozițiile cuprinse în art. 42 noul C. pen., care prevăd condamnările care nu atrag starea de recidivă, reiese existența condiției săvârșirii infracțiunii ce constituie primul termen al recidivei cu intenție sau praeterintenție. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 146  
    Precedent legislativ. Dispozițiile referitoare la recidivă nu sunt mai favorabile în Codul actual având în vedere că limitele pedepsei se majorează în mod obligatoriu cu jumătate, fără a se depăși maximul general al pedepsei amenzii.

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit art. 146 C. pen., există recidivă pentru persoana juridică în următoarele cazuri: 
   a) când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, iar amenda pentru infracțiunea anterioară nu a fost executată; 
   b) când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, iar amenda pentru infracțiunea anterioară a fost executată sau considerată executată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pentru o persoană juridică există recidivă atunci când săvârșește din nou o infracțiune, cu intenție sau praeterintenție, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, până la reabilitare. Nu se ține seama la stabilirea stării de recidivă de condamnările pentru fapte care nu mai sunt prevăzute de lege penală, pentru infracțiunile amnistiate și pentru cele săvârșite din culpă (art. 42 NCP). 
    Când o infracțiune este săvârșită de o persoană juridică în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majo­rează cu jumătate, fără a putea depăși maximul general al pedepsei amenzii, prevăzut în art. 137 NCP. În cazul în care amenda stabilită pentru prima infracțiune nu a fost achitată în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracțiune, în conformitate cu regula de mai sus, se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Art 138 Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Art 139 Dizolvarea persoanei juridice
Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Art 152 Efectele amnistiei
Art 153 Prescripția răspunderii penale
Art 154 Termenele de prescripție a răspunderii penale
Art 155 Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Art 156 Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Considerații teoretice și practice referitoare la recidivă
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...