Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice - Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice -
Art. 142. -
Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparținând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfășurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Cele două reglementări sunt identice sub aspectul conținutului, din nou singura diferență formală fiind la nivelul denumirii marginale care a fost simplificată. Se păstrează concepția legiuitorului care presupune întrunirea cumulativă a celor două condiții pentru aplicarea acestei pedepse complementare, și anume: să fie antrenată răspunderea penală a unei persoane cu scop lucrativ (deci cu excluderea entităților fără scop economic – fundații, asociații etc.), iar închiderea să privească punctul sau punctele de lucru în care s-a săvârșit activitatea infracțională. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    În cazul dispunerii pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice, judecătorul delegat cu executarea comunică o copie de pe dispozitiv organului de poliție în a cărui circumscripție se află punctul de lucru al persoanei închise, pentru verificarea îndeplinirii măsurii. În cazul în care constată neexecutarea pedepsei complementare dispuse, organul de poliție îl informează de îndată pe judecătorul delegat cu executarea, pentru a sesiza instanța în vederea aplicării prevederilor art. 503 din Legea nr. 135/2010 (art. 37 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Aplicarea pedepsei complementare. Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau a mai multora dintre punctele de lucru aparținând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfășurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. 
    Din conținutul acestei pedepse complementare rezultă că ea se poate aplica numai persoanelor juridice care au un scop lucrativ și numai când infracțiunea săvârșită a fost comisă în legătură cu desfășurarea activității cu scop lucrativ a acelei persoane juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Această pedeapsă complementară(306) constă în închiderea punctului sau punctelor de lucru ale persoanei juridice în care s-a desfășurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea, pe o durată de la 3 luni la 3 ani [art. 136 alin. (3) lit. c) NCP]. Pentru argumentele prezentate mai sus la comentariul art. 140, nu are nicio relevanță dacă infracțiunea este comisă cu intenție sau din culpă. Această măsură complementară se aplică doar persoanelor juridice cu scop lucrativ, conform dispozițiilor exprese ale legii, însă ea nu poate fi aplicată persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei. Prin limitarea domeniului de aplicare a acestei pedepse complementare, legiuitorul a urmărit protejarea libertății presei, care constituie una dintre valorile fundamentale ale unei societăți democratice, garantată atât de art. 30 din Constituția României, cât și de art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 132 Prescripția executării măsurilor educative
Art 133 Efectele măsurilor educative
Art 134 Minorul devenit major
Art 135 Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Art 138 Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Art 139 Dizolvarea persoanei juridice
Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Art 152 Efectele amnistiei
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Despre spațialitatea normei juridice
Răspunderea penală a societăților
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...