Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice - Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice -
Art. 141. -
Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) și lit. b) nu pot fi aplicate instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor religioase ori aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii. Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În conformitate cu dispozițiile art. 141 noul C. pen., dizolvarea și suspendarea activității sau uneia dintre activitățile persoanei juridice nu pot fi aplicate instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor religioase ori aparținând minorităților, constituite potrivit legii și nici persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei În schimb, vor răspunde penal, categorii de persoane juridice precum: regiiile autonome, așa cum am prezentat mai sus, asociațiile, fundațiile, sindicatele, societățile comerciale, societățile agricole, grupurile de interes economic etc., conform dispozițiilor legale în materie.1016 
    1016 M.A. Hotca, Suport de curs INPPA.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Preluarea aproximativ integrală a textului legal din C. pen. din 1968 este evidentă, cu excepția renumerotărilor de rigoare, existând o singură deosebire de conținut, referitoare la includerea expresă a instituțiilor publice în rândul entităților care nu sunt supuse aplicării celor două pedepse complementare. 
    Exceptarea instituțiilor publice din sfera persoanelor juridice cărora le poate fi aplicată pedeapsa complementară adizolvării sau cea asuspendării activității, apare ca fiind omăsură ce echilibrează modificarea introdusă prin art. 135 alin. (2) noul C. pen., care extinde sfera de aplicare arăspunderii penale în privința acestora. Astfel, dacă într-o primă etapă legiuitorul aînțeles să lărgească domeniul de aplicare arăspunderii penale cu referire la instituțiile publice care, deși desfășoară oactivitate ce face doar obiectul domeniului public, pot răspunde penal, dacă acestea comit infracțiuni legate de activități ce depășesc domeniul public, prin prevederile art. 141 alin. (1) noul C. pen., se limitează posibilitatea sancționatorie aacestora, rațiunea ținând tocmai de natura entităților respective, dizolvarea sau suspendarea activității/unei activități fiind în măsură să afecteze un interes public. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 141  
    Precedent legislativ. Textul preia art. 714 C. pen. din 1969 cu adăugarea instituțiilor publice la categoria de subiecți ai infracțiunii cărora nu li se poate aplica pedeapsa dizolvării sau suspendării.

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dizolvarea persoanei juridice, precum și suspendarea activității acesteia nu pot fi aplicate instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor religioase ori aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii, nici persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei. Această limitare a domeniului de aplicare al celor două pedepse complementare poate fi explicată prin interesele pe care tinde să le protejeze. În ceea ce privește interdicția dizolvării sau suspendării activității unei instituții publice, este apărat un interes de ordine publică referitor la necesitatea continuității activității unor astfel de persoane juridice. În ceea ce privește interdicția dizolvării sau a sus­pen­dării activității partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, organizațiilor reli­gioase ori aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii, sau a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei, interesul constă în apărarea unor drepturi fundamentale care stau la baza unei societăți democratice, precum dreptul de a alege și de a fi ales, libertatea de asociere, libertățile economice, libertatea de conștiință și cea religioasă, drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau libertatea presei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 131 Prescripția răspunderii penale a minorilor
Art 132 Prescripția executării măsurilor educative
Art 133 Efectele măsurilor educative
Art 134 Minorul devenit major
Art 135 Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Art 138 Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Art 139 Dizolvarea persoanei juridice
Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Art 151 Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Răspunderea penală a societăților
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...