Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice - Suspendarea activității persoanei juridice -
Art. 140. -
Legislație conexă (2), Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice constă în interzicerea desfășurării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea.

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanța dispune suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.

(3) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare, instanța dispune dizolvarea persoanei juridice.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Reglementările analizate sunt identice sub aspectul conținutului, deosebiri minore existând strict la nivel formal. Astfel, principala diferență intervine chiar în cadrul denumirii marginale a articolului, care este simplificată, coerența în tehnica legislativă determinând, de asemenea, renumerotarea articolelor în cuprinsul textului legal, pentru corelarea cu celelalte dispoziții din cuprinsul aceluiași titlu. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Punerea în executare a pedepsei complementare a suspendării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice se face prin efectuarea comunicării prevăzute la art. 34 din Legea nr. 253/2013. Totodată, judecătorul delegat cu executarea comunică o copie de pe dispozitiv organelor de poliție în a căror circumscripție se află punctele de lucru ale persoanei juridice, pentru verificarea respectării măsurii dispuse. La sfârșitul perioadei dispuse prin hotărârea judecătorească, instituțiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 253/2013 radiază din registre mențiunile specifice efectuate, iar organul de poliție informează instanța de executare cu privire la respectarea interdicției dispuse. În cazul în care, pe parcursul duratei pentru care a fost aplicată pedeapsa complementară, organul de poliție constată nerespectarea acesteia, sesizează de îndată judecătorul delegat cu executarea, care va proceda potrivit art. 503 din Legea nr. 135/2010 (art. 36 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Aplicarea pedepsei complementare. Această pedeapsă complementară constă în interzicerea desfășurării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. Pentru a se aplica o asemenea pedeapsă complementară, trebuie ca organul judiciar să constate că între infracțiunea săvârșită și activitatea pe care o desfășoară persoana juridică în mod obișnuit există o anumită legătură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Această pedeapsă complementară(304) presupune interzicerea desfășurării întregii activități sau doar a uneia dintre activitățile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea, pe o durată de la 3 luni la 3 ani [art. 136 alin. (3) lit. b) NCP]. Este evident că suspendarea întregii activități a persoanei juridice constituie o pedeapsă complementară ce poate echivala, din punct de vedere al efectelor, cu dizolvarea. Pentru acest motiv, suspendarea doar a activității în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea pare a fi, de cele mai multe ori, mai potrivită, mai adecvată pentru finalitatea pedepsei. Având în vedere că, spre deosebire de pedeapsa complementară a dizolvării prevăzută de art. 139 alin. (1), în textul de lege analizat nu se vorbește de scopul săvârșirii de infracțiuni, ci de activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea, se poate afirma ca această pedeapsă complementară poate fi aplicată indiferent de forma de vinovăție cu care a fost comisă infracțiunea(305). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 130 Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Art 131 Prescripția răspunderii penale a minorilor
Art 132 Prescripția executării măsurilor educative
Art 133 Efectele măsurilor educative
Art 134 Minorul devenit major
Art 135 Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Art 138 Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Art 139 Dizolvarea persoanei juridice
Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Art 150 Reabilitarea persoanei juridice
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Răspunderea penală a societăților
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...