Art 139 Dizolvarea persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice - Dizolvarea persoanei juridice -
Art. 139. -
Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: Jurisprudență

a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; Jurisprudență

b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -e), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice.

(3) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie a dispozitivului hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată, de îndată, instanței civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analiza comparativă acelor două texte legale relevă doar două diferențe de esență față de C. pen. din 1968, legiuitorul optând în cadrul noul C. pen. pentru inserarea unei condiții suplimentare de limită apedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea acărei săvârșire era urmărită de persoana juridică prin deturnarea obiectului de activitate, dar și pentru eliminarea (prin Legea nr. 187/2012) dispoziției cuprinse în alin. (3) al art. 712 din reglementarea anterioară. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, de către judecătorul delegat cu executarea persoanei juridice condamnate, precum și organului care a autorizat înființarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, solicitându-se totodată informarea cu privire la modul de aducere la îndeplinire a măsurii. La data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării, persoana juridică intră în lichidare. Lichidarea persoanei juridice trebuie finalizată în cel mult 2 ani de la data dizolvării. În acest scop, judecătorul delegat cu executarea desemnează un lichidator din rândul practicienilor în insolvență, în vederea îndeplinirii procedurii de lichidare. Lichidatorul aplică în mod corespunzător dispozițiile legale specifice privind lichidarea persoanelor juridice (art. 35 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Aplicarea pedepsei complementare. Această pedeapsă complementară se aplică în următoarele împrejurări: 
   a) când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni. Se consideră îndeplinită această condiție atunci când persoana juridică a fost înființată cu finalitatea de a săvârși activități ilegale, care nu pot intra în obiectul de activitate al acesteia (de exemplu, trafic de persoane, trafic de droguri, evaziune fiscală). Pedeapsa complementară este aplicabilă, chiar dacă printre activitățile desfășurate de persoana juridică se numără și activități licite(1068); [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dizolvarea persoanei juridice(301) este cea mai drastică dintre pedepsele comple­mentare ce pot fi dispuse față de o persoană juridică, prin aplicarea ei aceasta încetând să mai existe. Legea prevede expres cazurile când se aplică dizolvarea ca pedeapsă complementară. În primul rând, ea se dispune atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni. Într-o astfel de situație, nu trebuie confundat scopul formal, declarat, care de regulă este legal, cu fina­litatea reală a înființării persoanei juridice(302). În al doilea rând, instanța poate dis­pune dizolvarea persoanei dacă obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni. Într-o asemenea situație, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită trebuie să fie închisoarea mai mare de 3 ani. Spre deosebire de primul caz prezentat mai sus, de această dată persoana juridică a fost constituită într-un scop licit, însă ulterior acesta a fost deturnat spre activități ilicite. Din faptul că textul de lege face referire, în ambele situații, la scopul săvâr­șirii de infracțiuni putem deduce că în aceste cazuri de dizolvare este vorba de in­fracțiuni intenționate(303). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 129 Pluralitatea de infracțiuni
Art 130 Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Art 131 Prescripția răspunderii penale a minorilor
Art 132 Prescripția executării măsurilor educative
Art 133 Efectele măsurilor educative
Art 134 Minorul devenit major
Art 135 Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Art 138 Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Art 139 Dizolvarea persoanei juridice
Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Art 144 Plasarea sub supraveghere judiciară
Art 145 Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Art 146 Recidiva în cazul persoanei juridice
Art 147 Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art 148 Prescripția răspunderii penale
Art 149 Prescripția executării pedepsei
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Răspunderea penală a societăților
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...