Art 132 Prescripția executării măsurilor educative | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Prescripția executării măsurilor educative -
Art. 132. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.

(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puțin de 2 ani. Reviste (1)

(3) Termenele de prescripție a executării măsurilor educative se întrerup și se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Reviste (1)

(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea și curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 132 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară, care se referea numai la prescripția executării pedepsei și asancțiunilor cu caracter administrativ aplicate prin hotărâri judecătorești, nu și la prescripția măsurilor educative, care erau strict legate de epoca minorității și nu se mențineau după împlinirea vârstei de 18 ani decât în cazuri excepționale (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 364). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Deși textul nu are corespondent în reglementarea anterioară, conține aceeași soluție legislativă în ceea ce privește calculul termenelor de prescripție a executării sub aspectul momentului de la care acesta începe să curgă, respectiv data rămânerii definitive a hotărârii. Termenul de 2 ani este mai redus decât cel mai scurt termen prevăzut pentru majori care este de 3 ani, în cazul pedepsei amenzii. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit art. 132 C. pen., măsurile educative neprivative de libertate se prescriu în termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost aplicate, în timp ce la măsurile educative privative de libertate termenul de prescripție a executării este egal cu durata acestora, dar nu mai scurt de 2 ani. 
    În cazul în care se dispune înlocuirea unei măsuri educative cu o altă măsură educativă, termenul de prescripție a executării se calculează în raport de măsura educativă mai grea și curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul de lege analizat conține dispoziții mai favorabile pentru minori în ceea ce privește termenele de prescripție a executării măsurilor educative în raport cu termenele de prescripție a executării pedepselor în cazul infractorilor majori. Un astfel de text nu exista în Codul penal din 1969, care cuprindea în art. 129 numai dispoziții privind prescripția executării pedepselor (care puteau fi aplicate inclusiv minorilor), nu și referitoare la măsurile educative. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 122 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 123 Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Art 124 Internarea într-un centru educativ
Art 125 Internarea într-un centru de detenție
Art 126 Schimbarea regimului de executare
Art 127 Calculul duratei măsurilor educative
Art 128 Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Art 129 Pluralitatea de infracțiuni
Art 130 Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Art 131 Prescripția răspunderii penale a minorilor
Art 132 Prescripția executării măsurilor educative
Art 133 Efectele măsurilor educative
Art 134 Minorul devenit major
Art 135 Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Art 138 Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Art 139 Dizolvarea persoanei juridice
Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Art 142 Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Reviste:
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Prescripția răspunderii penale a minorului
Sursele de eroare în procedura de identificare a suspectului de către martor
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...