Art 131 Prescripția răspunderii penale a minorilor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Prescripția răspunderii penale a minorilor -
Art. 131. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Termenele de prescripție a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârșirii infracțiunii erau minori și se întrerup sau se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În ceea ce privește prescripția răspunderii penale, nu există diferențe de tratament în raport cu reglementarea anterioară, păstrându-se tradiția diferențierii termenelor de prescripție a infracțiunilor săvârșite de infractori minori în raport cu cele ale infracțiunilor săvârșite de majori. Diferența constă în introducerea prevederilor referitoare la prescripție în titlul destinat minorității, spre deosebire de reglementarea anterioară, unde aceste aspecte erau reglementate în titlul destinat cauzelor care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării. Aceasta este și explicația faptului că în reglementarea anterioară nu se făcea nicio referire la întreruperea sau suspendarea prescripției răspunderii penale, deoarece prevederile referitoare la termenele de prescripție pentru minori se completau automat cu cele referitoare la întrerupere sau suspendare. În noua reglementare, fiind introduse într-un titlu diferit, legiuitorul s-a simțit obligat să facă aceste precizări. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Această dispoziție referitoare la durata termenelor se regăsea în art. 129 C. pen. din 1969. Jurisprudența anterioară a aplicat cauzele de întrerupere sau de suspendare în toate situațiile, inclusiv pentru minori, bazându-se pe o interpretare sistematică și teleologică a textelor. 
    2. Data de la care se calculează termenul. Termenul începe să curgă de la data săvârșirii faptei. Spre deosebire de reglementarea anterioară, actualul Cod determină expres dies a quo atât pentru infracțiunile continue, continuate, cât și pentru infracțiunile progresive și de obicei [art. 154 alin. (2)-(4) C. pen.]. Termenele se vor stabili în funcție de norma de incriminare mai favorabilă, stabilită în urma comparării celor două reglementări. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit art. 131 C. pen., termenele de prescripție a răspunderii penale prevăzute pentru majori se reduc la jumătate în cazul săvârșirii unei infracțiuni în timpul minorității. 
    Astfel, termenele de prescripție a răspunderii penale pentru minori sunt următoarele: 
   a) 7 ani și 6 luni, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul de lege analizat (care are drept corespondent, cu unele modificări, art. 129 CP 1969) conține dispoziții mai favorabile pentru minori în ceea ce pri­vește termenele de prescripție a răspunderii penale, în raport cu infractorii majori. Astfel, acestea reprezintă jumătate din termenele prevăzute în art. 154 NCP pentru majori. 
    Dispozițiile generale privind întreruperea și suspendarea cursului prescripției răspunderii penale (art. 155, respectiv art. 156 NCP) se aplică și în cazul minorilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 121 Obligații ce pot fi impuse minorului
Art 122 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 123 Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Art 124 Internarea într-un centru educativ
Art 125 Internarea într-un centru de detenție
Art 126 Schimbarea regimului de executare
Art 127 Calculul duratei măsurilor educative
Art 128 Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Art 129 Pluralitatea de infracțiuni
Art 130 Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Art 131 Prescripția răspunderii penale a minorilor
Art 132 Prescripția executării măsurilor educative
Art 133 Efectele măsurilor educative
Art 134 Minorul devenit major
Art 135 Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Art 138 Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Art 139 Dizolvarea persoanei juridice
Art 140 Suspendarea activității persoanei juridice
Art 141 Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Reviste:
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...