Art 127 Calculul duratei măsurilor educative | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul măsurilor educative privative de libertate - Calculul duratei măsurilor educative -
Art. 127. -
Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispozițiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 127 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. Ele completează regimul măsurilor educative privative de libertate, prevăzând modul de calculare, data de la care se socotește începută măsura educativă privativă de libertate, ziua în care încetează, precum și regulile referitoare la computare (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 358). Astfel, durata executării măsurii educative privative de libertate se socotește din ziua în care condamnatul aînceput executarea hotărârii definitive de condamnare. Ziua în care începe executarea măsurii educative și ziua în care încetează se socotesc în durata executării. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Deducerea prevenției privative de libertate din sancțiunea aplicată este o dispoziție constantă în legislația penală, având anterior corespondent în art. 88 C. pen. din 1969. 
    Calculul duratei măsurii educative privative de libertate se realizează în aceleași condiții cu calculul duratei pedepsei. 
    În cazul înlocuirii pedepsei închisorii executabilă, aplicată în baza Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii partea executată din pedeapsa închisorii, precum și durata reținerii și arestării preventive se deduc din durata măsurii educative a internării în centrul de detenție (art. 21 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit art. 127 C. pen., în cazul măsurilor educative privative de libertate, dispo­zițiile art. 71-73 C. pen. privind durata executării pedepsei, computarea duratei măsurilor privative de libertate și computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării se aplică în mod corespunzător. 
    Raportat la art. 72 alin. (1) C. pen., perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata măsurii educative privative de libertate. Scăderea se face și atunci când persoana a fost urmărită sau judecată, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost sancționată pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Deși natura măsurilor educative este diferită de cea a pedepselor penale, calculul duratei acestora este se face după aceleași reguli. Textul de lege analizat reprezintă o normă de trimitere la dispozițiile art. 71-73 NCP, care reglementează durata executării pedepselor, precum și computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate, executate atât în țară, cât și în afara țării. Regulile respective se aplică în mod corespunzător și măsurilor educative privative de libertate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 117 Stagiul de formare civică
Art 118 Supravegherea
Art 119 Consemnarea la sfârșit de săptămână
Art 120 Asistarea zilnică
Art 121 Obligații ce pot fi impuse minorului
Art 122 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 123 Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Art 124 Internarea într-un centru educativ
Art 125 Internarea într-un centru de detenție
Art 126 Schimbarea regimului de executare
Art 127 Calculul duratei măsurilor educative
Art 128 Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Art 129 Pluralitatea de infracțiuni
Art 130 Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Art 131 Prescripția răspunderii penale a minorilor
Art 132 Prescripția executării măsurilor educative
Art 133 Efectele măsurilor educative
Art 134 Minorul devenit major
Art 135 Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Reviste:
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Regimul răspunderii penale a minorului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...