Art 126 Schimbarea regimului de executare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul măsurilor educative privative de libertate - Schimbarea regimului de executare -
Art. 126. -
Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3)

Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate, instanța poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 126 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. Ele completează regimul măsurilor educative privative de libertate, prevăzând posibilitatea continuării acestora într-un penitenciar, în scopul protejării procesului de recuperare și reintegrare acelorlalte persoane internate, asupra cărora cel care aîmplinit vârsta de 18 ani are un comportament ce poate influența negativ sau împiedica acest proces (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 357). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Nu există un precedent legislativ relevant, măsura echivalând cu individualizarea administrativă a executării. 
    2. Conținut. În Expunerea de motive s-a precizat că o dispoziție asemănătoare este prevăzută în dreptul spaniol, art. 15 alin. (2) din Legea nr. 5/2000 [art. 14 alin. (3) în urma modificării prin Legea Organică nr. 8/2006]. În acest caz, sancțiunea inițială nu se transformă într-o pedeapsă, ea își păstrează aceeași natură juridică – de măsură educativă – modificându-se doar instituția de executare. Pe cale de consecință, regimul de executare al măsurii educative în penitenciar va fi diferit de regimul de executare al pedepsei închisorii, fiind detaliat de legea privind executarea măsurilor educative. Există totuși opinii care apreciază că o măsură educativă cu o durată de 15 ani este, în realitate, o veritabilă pedeapsă, iar continuarea executării în penitenciar susține această abordare [C. Sima, în Prezentarea comparativă a Noului Cod penal și a Codului penal anterior, art. 126 (http://www.mpublic.ro/ncp.pdf)]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În cazul în care persoana care a împlinit 18 ani, aflată în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate, dă dovadă de un comportament negativ care împiedică procesul de formare și reintegrare a celorlalte persoane internate, instanța poate dispune ca executarea măsurii educative să fie continuată într-un penitenciar. Condițiile în care se poate dispune schimbarea regimului de executare, precum și procedura respectivă sunt stabilite prin art. 182 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 116 Referatul de evaluare
Art 117 Stagiul de formare civică
Art 118 Supravegherea
Art 119 Consemnarea la sfârșit de săptămână
Art 120 Asistarea zilnică
Art 121 Obligații ce pot fi impuse minorului
Art 122 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 123 Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Art 124 Internarea într-un centru educativ
Art 125 Internarea într-un centru de detenție
Art 126 Schimbarea regimului de executare
Art 127 Calculul duratei măsurilor educative
Art 128 Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Art 129 Pluralitatea de infracțiuni
Art 130 Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Art 131 Prescripția răspunderii penale a minorilor
Art 132 Prescripția executării măsurilor educative
Art 133 Efectele măsurilor educative
Art 134 Minorul devenit major
Art 135 Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Reviste:
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării din centrul educativ/centru de detenție a persoanei internate care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță asupra continuării executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar de către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...