Art 121 Obligații ce pot fi impuse minorului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - Obligații ce pot fi impuse minorului -
Art. 121. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (95), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (2), Modele (6)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională; Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (1), Modele (3)

b) să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (16), Modele (2)

c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (4), Modele (3)

d) să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (12), Modele (3)

e) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (52), Reviste (1)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (1) lit. d), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei.

(3) Supravegherea executării obligațiilor impuse de instanță se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Referințe în jurisprudență (22)

(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Referințe în jurisprudență (1), Modele (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Referințe în jurisprudență (1), Modele (1)

b) persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:

   Art 111   Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii

   Art 112   Confiscarea specială

   Art 113   Limitele răspunderii penale

   Art 114   Consecințele răspunderii penale

   Art 115   Măsurile educative

   Art 116   Referatul de evaluare

   Art 117   Stagiul de formare civică

   Art 118   Supravegherea

   Art 119   Consemnarea la sfârșit de săptămână

   Art 120   Asistarea zilnică

   Art 121   Obligații ce pot fi impuse minorului

   Art 122   Modificarea sau încetarea obligațiilor

   Art 123   Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

   Art 124   Internarea într-un centru educativ

   Art 125   Internarea într-un centru de detenție

   Art 126   Schimbarea regimului de executare

   Art 127   Calculul duratei măsurilor educative

   Art 128   Efectele cauzelor de atenuare și agravare

   Art 129   Pluralitatea de infracțiuni

   Art 130   Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității

   Art 131   Prescripția răspunderii penale a minorilor
Reviste:
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Repere legislative privind probațiunea în spațiul Uniunii Europene
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării din centrul educativ/centru de detenție a persoanei internate care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii internării într-un centru educativ/centru de detenție cu măsura educativă a asistării zilnice
Cerere de liberare a minorului din centrul de reeducare înainte de a deveni major.
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la revenirea asupra înlocuirii sau liberării din centru educativ/centrul de detenție, în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative ori obligațiile impuse
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate - VARIANTA II
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol. II. Art. 53-187
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...