Art 12 Legea penală și tratatele internaționale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii penale în spațiu - Legea penală și tratatele internaționale -
Art. 12. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Dispozițiile art. 8-11 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un tratat internațional la care România este parte. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Comparativ cu reglementarea anterioară, noul C. pen. aduce câteva elemente de noutate. În primul rând, pe bună dreptate a fost modificat termenul convenție cu cel de tratat, deoarece acesta este consacrat în practica și doctrina de specialitate. 
    În al doilea rând, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană și a semnării unor tratate internaționale, noul C. pen. a extins subsidiaritatea față de toate principiile care reglementează aplicarea legii penale în spațiu, în timp ce C. pen. din 1968 viza numai principiile realității și universalității. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Ne bis in idem. Cooperarea judiciară internațională nu este admisibilă dacă în România sau în orice alt stat s-a desfășurat un proces penal pentru aceeași faptă și dacă: a) printr-o hotărâre definitivă s-a dispus achitarea sau încetarea procesului penal; b) pedeapsa aplicată în cauză, printr-o hotărâre definitivă de condamnare, afost executată sau aformat obiectul unei grațieri sau amnistii, în totalitatea ei ori asupra părții neexecutate sau dacă s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei și aexpirat termenul prevăzut la art. 82 alin. (3) C. pen.., respectiv termenul de supraveghere prevăzut la art. 84 C. pen.., fără ainterveni revocarea sau anularea acestora. Dispozițiile anterioare nu se aplică dacă asistența este solicitată în scopul revizuirii hotărârii definitive, pentru unul din motivele care justifică promovarea uneia din căile extraordinare de atac prevăzute de Codul de procedură penală al României. Dispozițiile nu se aplică în cazul în care un tratat internațional la care România este parte conține dispoziții mai favorabile sub aspectul principiului non bis in idem (art. 8 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Imunitatea de jurisdicție. O primă excepție o constituie imunitatea de jurisdicție consacrată în art. 13 C. pen. Potrivit acestui text, "Legea penală nu se aplică infracțiunilor săvârșite de către reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de către alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sunt supuse jurisdicției penale a statului român". 
    Aceste dispoziții, după cum se observă, fac referire la două categorii de persoane asupra cărora nu se poate extinde jurisdicția penală română, și anume reprezentanții diplomatici și alte persoane care, în conformitate cu convențiile internaționale, nu sunt supuse jurisdicției penale a statului român. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prevederea cuprinsă în art. 12 NCP are echivalent (parțial) în art. 7 CP 1969. Distincția principală rezidă în extinderea sferei sale de cuprindere asupra tuturor celor patru principii care fac posibilă aplicarea în spațiu (și asupra persoanelor) a legii penale române (în reglementarea anterioară erau avute în vedere, în acest sens, doar principiile realității și universalității). În subsidiar, terminologia utilizată de legiuitorul actual este mai precisă, făcându-se referire - absolut firesc - la tra­ta­tele internaționale la care România este parte, iar nu la orice convenție inter­națională (așa cum se indica în Codul penal din 1969). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 2 Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Art 3 Activitatea legii penale
Art 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare
Art 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Art 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Art 7 Aplicarea legii penale temporare
Art 8 Teritorialitatea legii penale
Art 9 Personalitatea legii penale
Art 10 Realitatea legii penale
Art 11 Universalitatea legii penale
Art 12 Legea penală și tratatele internaționale
Art 13 Imunitatea de jurisdicție
Art 14 Extrădarea
Art 15 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 16 Vinovăția
Art 17 Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Art 18 Dispoziții generale
Art 19 Legitima apărare
Art 20 Starea de necesitate
Art 21 Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Art 22 Consimțământul persoanei vătămate
Reviste:
Uniunea Europeană - spațiu de securitate și justiție în vederea unei legi penale europene
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...