Art 118 Supravegherea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - Supravegherea -
Art. 118. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și 6 luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Aparent, măsura educativă asupravegherii prevăzută de art. 118 noul C. pen. este similară măsurii educative alibertății supravegheate prevăzute de art. 103 C. pen. din 1968.Există însă diferențieri în ceea ce privește termenele de aplicare amăsurii, scopul urmărit, precum și obligațiile care revin supraveghetorului. Supravegherea este încredințată părinților, celui care l-a înfiat, tutorelui ori unei persoane de încredere, la fel ca în reglementarea anterioară, însă sub supravegherea serviciului de probațiune. Astfel, asigurarea participării la cursuri școlare sau de formare profesională, precum și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare aminorului nu presupun oimplicare directă aserviciului de probațiune, rolul acestui serviciu fiind doar acela de amonitoriza modul în care minorul își respectă programul obișnuit. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Măsura care a existat în reglementarea anterioară în varianta libertății supravegheate, este, potrivit Expunerii de motive, de inspirație spaniolă, fiind apropiată de reglementarea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 5/2000. 
    Din perspectiva legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă, în cazul celor două măsuri similare, libertatea supravegheată și supravegherea, cea din urmă, prin conținut, respectiv prin măsurile și obligațiile ce pot fi impuse și durată, este mai blândă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune. Supravegherea, ca măsură educativă, constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și șase luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia (art. 118 C. pen.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Măsura educativă a supravegherii(280) constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic. De principiu, în cadrul acestei măsuri educative, minorul trebuie să își urmeze programul obișnuit de educare sau formare profesională, el fiind doar controlat și îndrumat. Dat fiind conținutul acestei măsuri, ea este mai restrictivă decât stagiul de formare civică. În cadrul supravegherii, serviciul de probațiune nu se implică direct în realizarea activităților din programul minorului, ci doar supraveghează modul în care acesta își execută programul normal. Măsura poate fi luată pe o durată cuprinsă între două și șase luni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Art 110 Internarea medicală
Art 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Art 112 Confiscarea specială
Art 113 Limitele răspunderii penale
Art 114 Consecințele răspunderii penale
Art 115 Măsurile educative
Art 116 Referatul de evaluare
Art 117 Stagiul de formare civică
Art 118 Supravegherea
Art 119 Consemnarea la sfârșit de săptămână
Art 120 Asistarea zilnică
Art 121 Obligații ce pot fi impuse minorului
Art 122 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 123 Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Art 124 Internarea într-un centru educativ
Art 125 Internarea într-un centru de detenție
Art 126 Schimbarea regimului de executare
Art 127 Calculul duratei măsurilor educative
Art 128 Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Reviste:
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
I se spunea "Buldozerul": Despre concursul dintre sechestru și ipotecă
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
ÎCCJ: Se impune confiscarea specială a sumelor de bani în cazul concursului între infracțiunea de evaziune fiscală și cea de spălare a banilor?
Cunoașterea componentelor personalității infractorului - condiție fundamentală în combaterea eficientă a fenomenului infracțional juvenil
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 în sensul stabilirii dacă, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală
Regimul răspunderii penale a minorului
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Ce hotărâre trebuie să se pronunțe când instanța schimbă încadrarea juridică a faptei din actul de sesizare?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...