Art 114 Consecințele răspunderii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul răspunderii penale a minorului - Consecințele răspunderii penale -
Art. 114. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

(2) Față de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

a) dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat; Reviste (5)

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață. Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea art. 5 din Codul penal. Măsura educativă a asistării zilnice - Mădălina Moceanu
În apelul penal declarat de inculpatul P.C.F. și părțile responsabile civilmente P.F. și P.F.A. s-a aplicat inculpatului P.C.F. măsura educativă a asistării zilnice, înlăturându-se dispoziția de aplicare a pedepsei de 8 luni închisoare.
Potrivit art. 114 din Noul Cod penal, față de minorul care la data săvârșirii infracțiunii avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate și doar facultativ se poate lua o măsură privativă de libertate. S-au avut în vedere modificările aduse Noului Cod penal, gradul de pericol social al faptei săvârșite/ persoana inculpatului, că este minor, inculpatul a fost la primul contact cu legea penală și a recunoscut și regretat fapta.
[ Mai mult... ]

Inculpat minor. Aplicarea unei măsuri educative neprivative de libertate - Mădălina Moceanu
Curtea constată că singura sancțiune care se poate aplica în prezentul dosar inculpatului minor este o măsură educativă neprivativă de libertate, raportat la prev. art.114 alin.(1) cod penal: „Față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.”
Curtea reține că măsurile educative neprivative de libertate care pot fi aplicate inculpaților minori sunt cele prev. de art.115 alin.(1) pct.1 lit.a)-d) cod penal:
[ Mai mult... ]

Măsura educativă privativă de libertate și măsura arestării preventive. Diferențe. - Dragoman Simona
Măsurile educative, privative sau neprivative de libertate sunt dispuse de către instanța de judecată în scopul tragerii la răspundere penală a minorului care a săvârșit infracțiuni. Măsurile educative nu atrag interdicții, decăderi sau incapacități. Minorului care a săvârșit o infracțiune nu i se pot impune pedepse accesorii și complementare.
Măsura educativă privativă de libertate și măsura arestării preventive fac parte din categorii diferite și au finalități diferite, iar condițiile în care acestea pot fi dispuse nu sunt identice.
[ Mai mult... ]

Stabilirea față de inculp. minor a unei măsuri educative neprivative de libertate în detrimentul măsurilor educative privative de libertate - Mădălina Moceanu
Deși în speță este îndeplinită condiția prevăzută de art. 114 alin. 2 lit. b Cod penal, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită fiind închisoarea de 7 ani, se apreciază că luarea față de inculpat a unei măsuri educative privative de libertate nu este oportună în cauză și că îndreptarea acestuia se poate realiza și printr-o măsură educativă neprivativă de libertate, având în vedere aspectele cuprinse în referatul de evaluare socială și ținând seama de faptul că din anul 2013 inculpatul minor nu a mai reiterat comportamentul infracțional, dând dovezi temeinice de îndreptare.
Extras din Decizia penală nr.379/29.03.2016, Curtea de Apel Galați, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ art. 114 noul C. pen. cu textul echivalent anterior, constatăm oschimbare de optică în ceea ce privește principiile reglementării (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 656). Astfel, conform reglementării anterioare, regimul sancționator al minorului infractor era unul mixt, alcătuit din măsuri educative, dar și din pedepse. Potrivit noul C. pen., se prevăd ca sancțiuni aplicabile minorului infractor numai măsurile educative, chiar dacă unele din acestea sunt privative de libertate (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 335). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul are corespondent aparent în art. 100 C. pen. din 1969, denumirea marginală fiind aceeași, însă stabilește un alt regim sancționator, bazat exclusiv pe măsuri educative. Modificarea de substanță a actualei reglementări se referă la renunțarea completă la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal, în favoarea măsurilor educative neprivative sau privative de libertate. Potrivit Expunerii de motive, modelul care a inspirat reglementarea actuală este Legea Organică nr. 5/2000 privind reglementarea răspunderii penale a minorilor în Spania (modificată prin Legea Organică nr. 8/2006), dar s-au avut în vedere și reglementări din dreptul francez (Ordonanța din 2 februarie 1945, cu modificările ulterioare), dreptul german (Legea tribunalelor pentru minori din 1953, cu modificările ulterioare) și dreptul austriac (Legea privind justiția juvenilă din 1988). Regula este aceea a aplicării în cazul minorilor a măsurilor educative neprivative de libertate [art. 114 alin. (1) C. pen..], măsurile privative de libertate constituie excepția, acestea putând interveni în cazul săvârșirii unor infracțiuni grave, determinate prin maximul special prevăzut de norma de incriminare sau în cazul reținerii în sarcina aceluiași minor a unei pluralități infracționale [art. 114 alin. (2) și 129 alin. (1) C. pen.]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În actualul Cod penal se modifică în totalitate dispozițiile privind regimul sancționator al minorilor. În vechea reglementare, potrivit art. 100 C. pen. anterior, față de minorul care răspundea penal se putea lua o măsură educativă ori i se putea aplica o pedeapsă, limitele speciale ale pedepsei reducându-se la jumătate. Noul Cod penal a renunțat complet la pedepse în cazul minorilor și a consacrat un sistem unic de sancționare a minorului infractor prin dispozițiile art. 114, cu denumirea marginală "Consecințele răspunderii penale", constituit din măsuri educative. Potrivit acestui text, față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate sau o măsură privativă de libertate, în următoarele cazuri(1053): [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Noul Cod penal a renunțat în totalitate la pedepsele penale aplicate minorilor, în favoarea măsurilor educative, care se împart în două categorii: neprivative de libertate și privative de libertate. Textul de lege analizat consacră regula conform căreia, în cazul persoanei care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. De la această regulă există două excepții, când se poate lua o măsură educativă privativă de liber­tate: atunci când minorul a mai săvârșit o infracțiune pentru care i s-a aplicat o măsură educativă a cărei executare a început sau care a fost executată în întregime sau atunci când a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață. Prin pedeapsă prevăzută de lege se înțelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei (art. 187 NCP). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Art 110 Internarea medicală
Art 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Art 112 Confiscarea specială
Art 113 Limitele răspunderii penale
Art 114 Consecințele răspunderii penale
Art 115 Măsurile educative
Art 116 Referatul de evaluare
Art 117 Stagiul de formare civică
Art 118 Supravegherea
Art 119 Consemnarea la sfârșit de săptămână
Art 120 Asistarea zilnică
Art 121 Obligații ce pot fi impuse minorului
Art 122 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 123 Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Art 124 Internarea într-un centru educativ
Reviste:
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal. Pluralitatea de infracțiuni
Regimul răspunderii penale a minorului
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Măsurile educative privative de libertate
Evoluția sistemului sancționator al minorilor în țara noastră
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
;
se încarcă...