Art 113 Limitele răspunderii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul răspunderii penale a minorului - Limitele răspunderii penale -
Art. 113. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ art. 113 noul C. pen. cu textul echivalent anterior, constatăm faptul că principiile reglementării anterioare au fost păstrate (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 651). Astfel, este menținută concepția răspunderii penale aminorului și alimitelor acestei răspunderi într-o reglementare identică cu cea anterioară. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Noua reglementare a menținut vârsta răspunderii penale ca fiind 14 ani și prezumțiile ce funcționau anterior în contextul art. 99 C. pen. din 1969, respectiv lipsa absolută a discernământului anterior vârstei de 14 ani, prezumția relativă a lipsei discernământului pentru perioada 14-16 ani și prezumția relativă a existenței discernământului pentru categoria de vârstă 16-18 ani. Proiectul Codului penal își propusese reducerea limitei de vârstă de la care este posibilă angajarea răspunderii penale a minorului de la 14 la 13 ani. În Expunerea de motive s-a arătat faptul că această încercare de modificare a avut la bază două elemente importante: [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Minoritatea făptuitorului - cauză de neimputabilitate - este reglementată în art. 27 C. pen. Potrivit acestui text, "Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal". 
    Din coroborarea acestor dispoziții cu cele ale art. 113 C. pen.(466), minoritatea făptuitorului, cauză de neimputabilitate, poate fi definită ca acea stare în care se găsește făptuitorul minor, care în momentul săvârșiri unei fapte prevăzute de legea penală nu împlinise vârsta minimă necesară, potrivit legii, pentru a putea răspunde penal. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Legea instituie o prezumție absolută a lipsei de discernământ la minorul(272) care nu a împlinit 14 ani. Prin urmare, până la această vârstă, minorul nu răspunde penal, minoritatea constituind o cauză de neimputabilitate în condițiile art. 27 NCP. În ceea ce-l privește pe minorul care are vârsta între 14 și 16 ani, legea instituie o prezumție relativă a lipsei de discernământ, răspunderea penală fiind condiționată de existența discernământului, care trebuie însă să fie probată(273). Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal, dar regimul sancționator este diferit față de persoanele majore. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Art 110 Internarea medicală
Art 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Art 112 Confiscarea specială
Art 113 Limitele răspunderii penale
Art 114 Consecințele răspunderii penale
Art 115 Măsurile educative
Art 116 Referatul de evaluare
Art 117 Stagiul de formare civică
Art 118 Supravegherea
Art 119 Consemnarea la sfârșit de săptămână
Art 120 Asistarea zilnică
Art 121 Obligații ce pot fi impuse minorului
Art 122 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 123 Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Reviste:
Cunoașterea componentelor personalității infractorului - condiție fundamentală în combaterea eficientă a fenomenului infracțional juvenil
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal. Pluralitatea de infracțiuni
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
15. Consecințele modificării art. 396 alin. (10) C. proc. pen. prin art. II pct. 100 din O.U.G. nr. 18/2016 în privința aplicării art. 125 alin. (3) C. pen.
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Regimul răspunderii penale a minorului
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Comunicare către organele în drept a prelua sau valorifica bunurile confiscate, potrivit legii - art. 574 lit. a) C. proc. pen.
Comunicare către organele la care se află bunurile confiscate - art. 574 lit. b) C. proc. pen.
Comunicare către organele fiscale în vederea confiscării potrivit dispozițiilor privind creanțele bugetare - art. 574 lit. c) C. proc. pen.
Legislație conexă :
Convenția cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989 *)
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal
;
se încarcă...