Art 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul măsurilor de siguranță - Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii -
Art. 111. -
Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcții, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei alte activități, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcție ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Măsura de siguranță poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare. Jurisprudență, Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Masură dispusă pe o perioadă nedeterminată - Mădălina Moceanu
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii este o măsură ce vizează interdicția exercitării unei funcții, profesii, meserii sau alte ocupații tocmai datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac pe făptuitor impropriu pentru ocuparea acestora.
Această măsură se dispune pe o perioadă nedeterminată, dar legiuitorul a prevăzut faptul că, după trecerea unui termen de cel puțin un an, măsura poate fi revocată la cerere, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul din art. 111 noul C. pen. este echivalent cu cel din art. 115 C. pen. din 1968, conținuturile celor două norme fiind aproape identice. Diferențele dintre ele nu sunt importante pentru fondul măsurii ca atare, ci doar asigură oformulare adecvată momentului în care noua reglementare afost adoptată. Aceasta, deoarece, spre exemplu, în actuala reglementare făptuitorul trebuie să fie „inapt” pentru exercitarea funcției, profesiei sau activității, și nu „impropriu” așa cum solicita C. pen. din 1968, termenul fiind mai degrabă adecvat pentru un lucru decât pentru opersoană. De asemenea, în noul C. pen., ceea ce se poate interzice este exercițiul dreptului de aocupa funcția sau de aexercita profesia, meseria sau oaltă activitate, și nu dreptul în sine așa cum reieșea din formularea art. 115 C. pen. din 1968. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Noul text legal preia reglementarea anterioară, context în care jurisprudența și doctrina preexistente rămân de actualitate. 
    2. Jurisprudență. Decizii ale instanțelor naționale 
    2.1. Condiții. Pentru luarea măsurii de siguranță nu este suficient ca făptuitorul să fi săvârșit o infracțiune de serviciu sau în legătură cu funcția sau profesia sa, ci este necesar ca fapta respectivă să fi fost comisă din cauza incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea acelei funcții ori pentru exercitarea unei anumite profesii, meserii, sau ocupații (C.A. București, Secția penală, decizia nr. 767/2000, în C.P.J.P. 2000, p. 78; în același sens, Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 1248/1986, în C. Sima, Codul penal adnotat…, op. cit., 1996, p. 321; Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 1248/1986, în P.J.P. II, p. 150, cu un comentariu de G. Antoniu). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Luarea măsurii interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii. Potri­vit art. 111 C. pen., când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, ne­pregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcții, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei anumite activități, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcție sau de a exercita acea profesie, meserie sau activitate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dacă o persoană săvârșește o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, ca urmare a împrejurării că a fost inaptă să ocupe o funcție sau să exercite o profesie ori o meserie sau să desfășoare o altă activitate, instanța de judecată poate să dispună, ca măsură de siguranță, interzicerea dreptului persoanei res­pective de a ocupa acea funcție sau de a exercita acea profesie, meserie ori activitate(255). Inaptitudinea menționată poate fi determinată de incapacitate, nepricepere, ne­pre­gătire, lipsă de aptitudini sau de orice altă cauză. Dacă fapta săvârșită consti­tuie infracțiune, măsura de siguranță în discuție poate fi luată chiar dacă infractorului i se aplică o pedeapsă(256). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Art 110 Internarea medicală
Art 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Art 112 Confiscarea specială
Art 113 Limitele răspunderii penale
Art 114 Consecințele răspunderii penale
Art 115 Măsurile educative
Art 116 Referatul de evaluare
Art 117 Stagiul de formare civică
Art 118 Supravegherea
Art 119 Consemnarea la sfârșit de săptămână
Art 120 Asistarea zilnică
Art 121 Obligații ce pot fi impuse minorului
Reviste:
Efectele liberării condiționate
Luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune în faza de cameră preliminară
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra cererii de revocare a măsurii de siguranță a interzicerii unei funcții sau profesii
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...