Art 107 Scopul măsurilor de siguranță | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Scopul măsurilor de siguranță -
Art. 107. -
Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Jurisprudență, Reviste (6), Modele (2)

(2) Măsurile de siguranță se iau față de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(3) Măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce reprezintă măsurile de siguranță? - Mădălina Moceanu
Măsurile de siguranță sunt sancțiuni de drept penal ce au caracter preponderent preventiv și care pot fi luate numai dacă s-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și nejustificată tocmai pentru a se înlătura o stare de pericol și pentru a se preîntâmpina săvârșirea altor fapte prevăzute de legea penală.
De exemplu, o persoană a comis o infracțiune din culpă din cauza nepregătirii sale profesionale, și, ca măsură de siguranță, poate fi luată împotriva acesteia măsura interzicerii ocupării funcției pe care a ocupat-o în momentul săvârșirii infracțiunii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen., în Titlul IV al Părții generale, grupează reglementări privind măsurile de siguranță, sistematizate în două capitole: Capitolul I (Dispoziții generale) și Capitolul II (Regimul măsurilor de siguranță). 
    C. pen. din 1968 a rezervat reglementării măsurilor de siguranță Titlul VI al Părții generale, sistematizat tot în două capitole: Capitolul I (Dispoziții generale) și Capitolul II (Regimul măsurilor de siguranță). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Scopul măsurilor de siguranță era prevăzut în aceiași termeni și în art. 111 C. pen. din 1969. Diferențe apar sub aspectul persoanelor împotriva cărora pot fi luate astfel de măsuri. Potrivit reglementării și jurisprudenței anterioare, măsura de siguranță se putea lua față de persoanele ce au comis fapte prevăzute de legea penală, indiferent dacă era incidentă o cauză care înlătura răspunderea penală (amnistia, prescripția, lipsa plângerii prealabile și împăcarea) ori o cauză de nepedepsire (Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 16/1984, în P.J.P. II, p. 140, cu un comentariu de G. Antoniu). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Dispozițiile privitoare la măsurile de siguranță erau prevăzute în Titlul VI din Partea generală a Codului penal anterior, în doua capitole: primul capitol (art. 111-112) se ocupa de aspectele generale ale măsurilor de siguranță, iar al doilea (art. 113-1182) stabilea conținutul și regimul fiecărei măsuri de siguranță în parte. 
    Codul penal actual consacră măsurilor de siguranță întreg Titlul IV al Părții generale, structurat pe două capitole. În primul capitol al acestui titlu legea prevede, în art. 107, scopul și principiile de reglementare și de luare a măsurilor de siguranță, iar în art. 108 sunt enumerate categoriile măsurilor de siguranță. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Măsurile de siguranță sunt considerate sancțiuni de drept penal constând în măsuri de constrângere cu caracter preventiv, care au drept scop înlăturarea unor stări de pericol generate de fapte prevăzute de legea penală(240). Chiar dacă sunt sancțiuni de drept penal, scopul măsurilor de siguranță este unul esențialmente preventiv, nu represiv, ca în cazul pedepselor. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Dispozițiile privitoare la măsurile de siguranță erau prevăzute în Titlul VI din Partea generală a Codului penal anterior, în doua capitole: primul capitol (art. 111-112) se ocupa de aspectele generale ale măsurilor de siguranță, iar al doilea (art. 113-1182) stabilea conținutul și regimul fiecărei măsuri de siguranță în parte. 
    Codul penal actual consacră măsurilor de siguranță întreg Titlul IV al Părții generale, structurat pe două capitole. În primul capitol al acestui titlu legea prevede, în art. 107, scopul și principiile de reglementare și de luare a măsurilor de siguranță, iar în art. 108 sunt enumerate categoriile măsurilor de siguranță. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Art 110 Internarea medicală
Art 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Art 112 Confiscarea specială
Art 113 Limitele răspunderii penale
Art 114 Consecințele răspunderii penale
Art 115 Măsurile educative
Art 116 Referatul de evaluare
Art 117 Stagiul de formare civică
Reviste:
Controlul de convenționalitate - viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluții de condamnare, de la terți) conform Directivei 2014/42/UE
Controlul de convenționalitate - viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluții de condamnare, de la terți) conform Directivei 2014/42/UE
Confiscare. Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Procedura de confiscare în cazul clasării
Confiscarea extinsă. Confiscarea specială. Confiscarea de la terți
Confiscarea extinsă
Câteva propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Camera preliminară. Cine poate propune luarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical/internare medicală?
Confiscarea specială [art. 112 lit. b) C. pen.]
Proceduri legale în situația în care un bolnav mintal comite o faptă penală
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Hotărâre conform art. 315 alin. (2) lit. c) C. proc. pen., în cazul sesizării judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
;
se încarcă...