Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Liberarea condiționată - Modificarea sau încetarea obligațiilor -
Art. 103. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială.

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul reglementează aspecte de interes în aplicarea instituției liberării condiționate și nu are corespondent în C. pen. din 1968, lucru explicabil prin faptul că vechea reglementare nu prevedea nici posibilitatea stabilirii unor obligații în sarcina persoanei liberate condiționat. 
    Sistemul de obligații pe durata termenului de supraveghere este unul flexibil, așa încât prevederile art. 103 noul C. pen. reglementează modificarea sau încetarea obligațiilor, punând la îndemâna instanței de judecată opaletă largă de obligații ce pot fi stabilite în sarcina condamnatului, permițând alegerea și adaptarea acestora în raport de conduita persoanei. Această flexibilitate asistemului se manifestă atât la momentul inițial, al alegerii obligațiilor pe care trebuie să le respecte infractorul, cât și ulterior, prin impunerea unor noi obligații, prin sporirea sau diminuarea condițiilor de executare acelor existente, ori chiar prin încetarea executării unora din obligațiile pe care le-a impus inițial, pentru aasigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    În situația în care, pe parcursul supravegherii, consilierul de probațiune constată că se impune modificarea conținutului unora dintre obligații, stabilirea unor noi obligații sau încetarea executării unora dintre cele dispuse, va sesiza instanța, potrivit art. 103 C. pen.. Sesizarea instanței poate fi făcută și de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea celui liberat sau a persoanei vătămate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probațiune. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Codul penal în vigoare, în art. 103, a instituit posibilitatea instanței de judecată de a asigura flexibilitatea și adaptarea regimului juridic impus condamnaților liberați condiționat în efortul realizării unei depline reinserții sociale a acestora. În acest sens, în textul menționat mai sus se prevede: "(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pe tot parcursul termenului de supraveghere, atunci când intervin motive întemeiate, instanța poate impune noi obligații, poate dispune încetarea executării unor obligații sau modificarea acestora, astfel încât să îi fie asigurate condamnatului șanse sporite de reintegrare socială. 
    Legea penală mai favorabilă. Întrucât textul de lege analizat nu are corespondent în Codul penal din 1969, problema legii penale mai favorabile nu se pune. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Art 110 Internarea medicală
Art 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Art 112 Confiscarea specială
Art 113 Limitele răspunderii penale
Reviste:
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării obligațiilor în cazul liberării condiționate
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...