Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Liberarea condiționată - Măsurile de supraveghere și obligațiile -
Art. 101. -
Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3)

(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Referințe (1), Jurisprudență

b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; Referințe (1)

c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare a locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; Jurisprudență

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut în alin. (1), instanța poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Legislație conexă (1)

c) să nu părăsească teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

d) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță; Jurisprudență

g) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme. Reviste (1), Modele (2)

(3) Obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. c) -g) pot fi impuse în măsura în care nu au fost aplicate în conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Modele (1)

(4) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (2) lit. e), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei. Modificări (1), Reviste (1)

(5) Măsurile de supraveghere și obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b) se execută din momentul acordării liberării, pe o perioadă egală cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. c) -g) se execută pe toată durata termenului de supraveghere.

(6) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Referitor la procesul de recuperare după liberare, pe parcursul termenului de supraveghere condamnatului îi revine nu numai obligația generală de a nu mai comite alte infracțiuni, verificarea respectării acestei obligații fiind supusă unui regim de supraveghere, dar și o serie de obligații prin care se urmărește reacomodarea acestuia cu viața în colectivitate pentru înlesnirea reintegrării sale sociale [(http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Wpo7d56II%2fQ%3d&tabid=2604), p. 76, accesat la 20.02.2014]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Măsurile de supraveghere se dispun în mod obligatoriu, toate, atunci când restul de executat este de doi ani sau mai mare. În celelalte cazuri măsurile de supraveghere sunt facultative. Obligațiile sunt întotdeauna facultative. 
    1. Punerea în executare a măsurilor de supraveghere și a obligațiilor stabilite de instanță. În cazul acordării liberării condiționate, instanța de judecată care a dispus liberarea condiționată transmite serviciului de probațiune o copie de pe hotărârea prin care s-a acordat liberarea, cu mențiunea că toate măsurile de supraveghere prevăzute la art. 101 alin. (1) C. pen.. se execută integral, potrivit legii și cu indicarea perioadei de executare a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligațiilor prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. a) și b) C. pen.., atunci când este cazul, calculată potrivit art. 101 alin. (5) C. pen.. În situația în care instanța a stabilit în sarcina persoanei față de care s-a dispus liberarea condiționată una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) C. pen., instanța de judecată care a dispus liberarea condiționată comunică o copie de pe hotărârea prin care s-a acordat liberarea, după caz, și persoanelor sau instituțiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. h)-j), m) și n) din Legea nr. 253/2013, abilitate să supravegheze îndeplinirea acestor obligații. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În cazul în care de la data liberării condiționate și până la data împlinirii duratei pedepsei sunt mai puțin de doi ani, cu privire la persoana liberată condiționat nu vor exista niciun fel de măsuri de supraveghere și nici nu îi vor fi impuse obligații. În schimb, dacă acest interval de timp este de doi ani sau mai mare, pe parcursul său, persoana liberată condiționat trebuie să respecte măsurile de supraveghere menționate în primul alineat și să execute obligațiile stabilite de instanță [obligațiile pe care le poate impune instanța sunt enumerate în alin. (2)]. Așadar, măsurile de supraveghere sunt stabilite prin lege și ele sunt impuse de drept în cazul libe­rării condiționate, în timp ce alegerea obligațiilor este lăsată la latitudinea jude­cătorului, care poate impune una sau mai multe dintre obligațiile enumerate în alin. (2) al art. 101 NCP. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Măsurile de supraveghere. Din momentul în care instanța de judecată a decis ca cel condamnat să fie liberat condiționat, iar restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, acel condamnat trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere prevăzute în art. 101 alin. (1) C. pen.: 
   a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; 
   b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; [ Mai mult... ] 

.....
    A. Măsurile de supraveghere. Din momentul în care instanța de judecată a decis ca cel condamnat să fie liberat condiționat, iar restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, acel condamnat trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere prevăzute în art. 101 alin. (1) C. pen.: 
   a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; 
   b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Art 110 Internarea medicală
Art 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Reviste:
Liberarea condiționată. Legalitate. Oportunitate. Reziliență
Efectele liberării condiționate
Între indivizibilitatea legii penale mai favorabile și aplicarea ei divizată, pe instituții autonome
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Recursul compensatoriu a fost abrogat de Parlament. Legea va reveni la situația din 2016 privind reducerea pedepsei
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării condiționate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării obligațiilor în cazul liberării condiționate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării liberării condiționate
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...