Arme | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Arme

Art. 179. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispoziții legale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme și care au fost întrebuințate pentru atac. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Termenul arme are corespondent în reglementarea anterioară, care are aceeași denumire marginală (arme). Legiuitorul noul C. pen. nu a operat nicio modificare asupra conținutului acestei norme, armele fiind acele instrumente, piese sau dispozitive astfel declarate prin dispoziții legale. Este vorba despre Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată (M.Of. nr. 814 din 17 noiembrie 2011), care are ca obiect de reglementare stabilirea categoriilor de arme și muniții, precum și condițiile în care deținerea, portul, folosirea și operațiunile cu aceste arme și muniții sunt permise pe teritoriul României. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul reia dispozițiile Codului anterior (art. 151 C. pen. din 1969). 
    2. Arma. Armă reprezintă orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în Anexa la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul este preluat integral de noul legiuitor din art. 151 CP 1969. Legea indicată în alin. (1) - în considerarea căreia se efectuează declararea unor instrumente, dispozitive sau piese drept arme - este reprezentată de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată(435). Potrivit acestui act normativ, autoritatea competentă să exercite controlul deținerii, portului, folosirii și efectuării operațiunilor cu arme, piese și/sau muniții, în condițiile legii, este Poliția Română (art. 3). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Omisiunea sesizării
Reviste:
Luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune în faza de cameră preliminară
Contrabanda - afacere sau spargere?
Controversa recentă privind polițistul local. Este polițistul local subiect pasiv al infracțiunii de ultraj în varianta agravată?
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
;
se încarcă...