Aplicarea legii penale temporare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii penale - Aplicarea legii penale în timp -
Aplicarea legii penale temporare

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Legea penală temporară se aplică infracțiunii săvârșite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp. Reviste (1)

(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieșirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a situației care a impus adoptarea sa. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În primul rând, se impune afi menționat faptul că art. 7 alin. (1) noul C. pen., care reglementează modul de aplicare alegii penale temporare, este identic cu art. 16 C. pen. din 1968. 
    În al doilea rând, pe lângă conținutul art. 7 alin. (1), legiuitorul a adăugat un alineat nou (al doilea) care definește conceptul de lege penală temporară și care nu se regăsește în reglementarea C. pen. din 1968. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul reia în primul alineat prevederile art. 16 C. pen. din 1969.Alin. (2) reprezintă un element de noutate deoarece este definită legea penală temporară. 
    2. Aplicarea legii penale temporare. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, reglementează, de asemenea, în art. 68, actele normative cu aplicare limitată. Astfel, legea prevede că actele normative pot avea aplicare limitată în timp, în spațiu sau privind obiectul reglementării. Prin acte normative ulterioare se poate prelungi, extinde sau restrânge durata actelor normative temporare, precum și a celor cu aplicare limitată în spațiu sau privind obiectul reglementării. Dispoziția de prelungire a termenului de aplicare a actului normativ temporar trebuie să intervină înainte de expirarea termenului și să indice, când este cazul, noul termen. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția alin. (1) reproduce textul din art. 16 CP 1969, consacrând principiul ultraactivității legii penale temporare. Prevederea cuprinsă în alin. (2) marchează un punct de noutate la nivel legislativ, dar nu și doctrinar, prin explicarea înțelesului noțiunii lege temporară (salutară interpretare autentică contextuală). 
    Trebuie spus că noțiunea de ultraactivitate, utilizată în știința dreptului penal pentru a caracteriza legea temporară, este un concept derivat al sensului propriu-zis al termenului. Astfel, dacă retroactivitatea desemnează situația în care un act normativ își extinde aplicarea și cu privire la situații juridice apărute anterior intrării sale în vigoare, noțiunea de ultraactivitate, într-un sens strict simetric, ar acoperi situația aplicării unei legi ieșite din vigoare în raport de cauze apărute ulterior încetării activității sale. Această semnificație este însă străină, în dreptul penal actual, atât ipotezelor de aplicare ultraactivă a legii penale mai favorabile, cât și cazurilor de aplicare ultraactivă a legii temporare. De altfel, în art. 7 alin. (1) NCP se prevede explicit faptul că infracțiunea căreia i se aplică dispozițiile legii temporare, chiar ulterior ieșirii din vigoare, trebuie să fi fost comisă "în timpul când era în vigoare". În această ipoteză, odată stabilit caracterul temporar al legii penale sub guvernarea căreia s-au comis faptele [potrivit indicațiilor din alin. (2) al art. 7], dispozițiile acesteia vor continua să rămână aplicabile în soluționarea respectivelor infracțiuni, chiar dacă a apărut între timp o nouă lege (indiferent dacă aceasta ar fi sau nu mai favorabilă decât legea veche), fără să conteze momentul descoperirii faptei ori data identificării persoanei care a comis-o sau orice alte momente (legate de procesul penal prin care infractorul urmează a fi tras la răspundere penală). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Activitatea legii penale
Aplicarea legii penale de dezincriminare
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale temporare
Teritorialitatea legii penale
Personalitatea legii penale
Realitatea legii penale
Universalitatea legii penale
Legea penală și tratatele internaționale
Imunitatea de jurisdicție
Extrădarea
Regimul detențiunii pe viață
Neaplicarea detențiunii pe viață
Înlocuirea detențiunii pe viață
Reviste:
Cum se aplică legea penală mai favorabilă în cazul pluralității de infracțiuni?
Răspunderea penală a judecătorului pentru abuz în serviciu/Judge's criminal liability for abuse of service
Răspunderea penală a judecătorului pentru abuz în serviciu
Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotărâri judecătorești pronunțate în alte state. Intervenirea unei legi penale noi. Declinare competență de soluționare a cererii în favoarea tribunalului
Supravegherea tehnică în lumina noilor soluții ale Curții Constituționale - interpretarea și aplicarea deciziilor în materie ale instanței constituționale
Zădărnicirea combaterii bolilor
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...