Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii penale - Aplicarea legii penale în timp -
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (6), Respingeri hotărâri prealabile (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (123), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (28)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituționale, precum și ordonanțelor de urgență aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziții penale mai favorabile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea art.5 Cod penal. Încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților - Mădălina Moceanu
În apelurile declarate de inculpați a fost desființată hotărârea apelată și dispoziția de condamnare a inculpaților M.S.A. și I.A.L. la pedeapsa închisorii de 3 ani cu aplicarea art.64 litera a teza II b Cod penal și respectiv 2 ani cu aplicarea art.64 litera a teza II b Cod penal.
În baza art.5 din noul Cod penal s-a reținut ca lege penală mai favorabilă dispozițiile art.244 alin.2 din noul Cod penal.
[ Mai mult... ]

Schimbarea calificării legale a infracțiunii, potrivit noului Cod penal. Împăcarea părților. Consecințe - Mădălina Moceanu
Potrivit noului Cod penal, ca urmare a schimbării calificării legale a infracțiunii de furt calificat, fapta inculpatului prevăzută de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), lit. g), lit. i) Codul penal din 1969 este încadrată în art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) și lit. d) Codul penal din 2009.
Pentru această infracțiune, conform art. 231 alin. (2) din noul Cod penal, împăcarea părților înlătură răspunderea penală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă 
    1.1. Diferențe de reglementare și sensul expresiei „lege penală mai favorabilă”. Denumirea marginală a noului text destinat aplicării legii penale mai favorabile anterior judecării definitive a cauzei a fost modificată, în scopul de a deveni mai sugestivă pentru destinatari și practicieni, precizându-se că este vorba despre „Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Este reluat principiul descris de art. 13 C. pen. din 1969 și sunt aduse clarificări în ceea ce privește situațiile generate de declararea ca neconstituționale aunor texte de lege care și-au produs efectele mai favorabile faptelor comise anterior deciziei Curții [a se vedea cazul art. 741 C. pen. din 1969, care acontinuat să fie aplicat faptelor comise anterior DCC nr. 573/2011 (M.Of. nr. 363 din 25 mai 2011)] sau comise între data ordonanței de urgență și până la intrarea în vigoare alegii de aprobare aordonanței de urgență. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Preliminarii. Așa cum rezultă din cele ce au precedat, legile penale sunt active, adică se aplică numai pentru timpul cât se află în vigoare. Aceasta este situația normală, obișnuită, când fapta este săvârșită sub o lege și tot sub aceeași lege se pronunță condamnarea, se execută pedeapsa și se produc toate consecințele generate de infracțiunea comisă. 
    Este posibil însă și ca, atunci când o lege intră în vigoare, să găsească neepuizate o serie de raporturi juridice născute sub imperiul legii vechi și care urmează să primească o soluționare sub imperiul legii noi. De asemenea, după ieșirea din vigoare a unei legi, pot continua să subziste raporturi juridice care au luat naștere în timpul cât aceasta era în vigoare și care nu și-au găsit rezolvarea până la abrogarea ei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția care reglementează principiul mitior lex în raport de situațiile în care succesiunea legislativă operează față de cazuri nedefinitiv judecate este în noul Cod penal prima dintre cele două dispoziții care normează aplicarea legii penale mai favorabile (stricto sensu), fiind precedată de prevederile referitoare la principiul activității legii penale și de acelea legate de retroactivitatea legii de dezincriminare și succedată de normele privitoare la aplicarea legii penale mai favorabile în raport de cauzele definitiv judecate, precum și de situațiile de aplicare ultraactivă a legii temporare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Activitatea legii penale
Aplicarea legii penale de dezincriminare
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale temporare
Teritorialitatea legii penale
Personalitatea legii penale
Realitatea legii penale
Universalitatea legii penale
Legea penală și tratatele internaționale
Imunitatea de jurisdicție
Extrădarea
Regimul detențiunii pe viață
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Cum se aplică legea penală mai favorabilă în cazul pluralității de infracțiuni?
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Infracțiunea de delapidare. Prescripția răspunderii penale. (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 359/A/2014)
Acțiune civilă în procesul penal. Dobânzi. Rata inflației
Unele observații privind aplicarea legii penale mai favorabile faptelor în curs de judecată
Criterii și teorii cu privire la existența succesiunii de legi penale în timp
16. Denunț. Trafic de influență. Achitare. Apel al parchetului
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Aplicarea legii penale mai favorabile. Studiu de caz și notă critică a deciziei penale nr. 267/A/2016 a Curții de Apel Oradea
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 2/2014 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel București - Secția I penală prin Încheierea din 18 februarie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 530/303/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile pe instituții autonome, respectiv dacă instituția prescripției răspunderii penale reprezintă o instituție autonomă sau nu față de instituția pedepsei
Decizia nr. 5/2014 privind examinarea sesizării formulate de către completul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, în Dosarul nr. 48.654/3/2012, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii continuate
Decizia nr. 10/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 30.259/215/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
Decizia nr. 13/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală - prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curții Constituționale, în cazul pluralității de infracțiuni constând într-o infracțiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă cu suspendarea condiționată a executării, care, conform art. 41 alin. (1) din Codul penal, nu îndeplinește condițiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii și, respectiv, o infracțiune săvârșită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea și executarea pedepsei, în urma revocării suspendării condiționate, se realizează potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform dispozițiilor art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2) din Codul penal, referitoare la pluralitatea intermediară
Decizia nr. 7/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția penală, cauze minori și familie în Dosarul nr. 1.437/829/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
Decizia nr. 11/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori, prin încheierea de ședință din data de 26 februarie 2016
Decizia nr. 21/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureș, dispusă prin Încheierea de ședință din 4 iulie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.269/320/2011 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 265/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Codul penal
;
se încarcă...