Aplicarea legii penale în timp | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Legea penală și limitele ei de aplicare - Aplicarea legii penale -
SECȚIUNEA 1
Aplicarea legii penale în timp Referințe (1)

Activitatea legii penale

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât ea se află în vigoare. Jurisprudență

Aplicarea legii penale de dezincriminare

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (44), Doctrină (4), Modele (6), Comentarii expert (2)

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (6), Respingeri hotărâri prealabile (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (123), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (28)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituționale, precum și ordonanțelor de urgență aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziții penale mai favorabile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei Comentarii expert (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (5), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (4), Modele (4), Comentarii expert (1)

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, sancțiunea aplicată, dacă depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, se reduce la acest maxim. Admiteri hotărâri prealabile (6), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (4)

(2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detențiune pe viață și până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeași faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detențiunii pe viață se înlocuiește cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracțiune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuiește cu amenda, fără a se putea depăși maximul special prevăzut în legea nouă. Ținându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Măsurile educative neexecutate și neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai favorabilă. Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Când legea nouă este mai favorabilă în condițiile alin. (1) - (4), pedepsele complementare și măsurile de siguranță neexecutate și neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de aceasta. Jurisprudență, Reviste (3)

(6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranță, acestea se execută în conținutul și limitele prevăzute de legea nouă. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Când o dispoziție din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ține seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispozițiilor alin. (1) - (6). Jurisprudență, Reviste (1)

Aplicarea legii penale temporare

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Legea penală temporară se aplică infracțiunii săvârșite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp. Reviste (1)

(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieșirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a situației care a impus adoptarea sa. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aolicarea art. 4 si 5 din Codul penal. Dezincriminarea faptei - Mădălina Moceanu
În apelurile penale declarate de asigurator si inculpat si extinzând efectele acestora si la inculpatul P.L. au fost achitati inculpatii pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa ca urmare a dezincriminarii faptei.
Fapta pentru care au fost cercetati inculpatii nu mai constituie infractiune raportat la cerinta legii noi care prevede pentru aceasta infractiune ca numarul de zile de îngrijiri medicale trebuie sa depaseasca 90 de zile.
[ Mai mult... ]

Aplicarea art.5 Cod penal. Încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților - Mădălina Moceanu
În apelurile declarate de inculpați a fost desființată hotărârea apelată și dispoziția de condamnare a inculpaților M.S.A. și I.A.L. la pedeapsa închisorii de 3 ani cu aplicarea art.64 litera a teza II b Cod penal și respectiv 2 ani cu aplicarea art.64 litera a teza II b Cod penal.
În baza art.5 din noul Cod penal s-a reținut ca lege penală mai favorabilă dispozițiile art.244 alin.2 din noul Cod penal.
[ Mai mult... ]

Aplicarea legii penale mai favorabile. Art. 6 din Codul penal - Mădălina Moceanu
În contestația condamnatului C. C.V., baza art. 23 din Legea 255/2013 raportat la art. 595 Cod procedură penală, s-a admis cererea formulată de condamnat de aplicare a legii penale mai favorabile. S-a constatat incidența art. 6 Cod penal cu privire la pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată acestuia prin sentința penală nr. 74/24.03.1011 pronunțată de Tribunalul B., definitivă.
Referitor la pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracțiunii de complicitate înșelăciune prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 Cod penal 1968, analizată în individualitatea ei, curtea a constatat faptul că maximul special prevăzut de lege este cel de 5 ani închisoare, ceea ce înseamnă că pedeapsa de 10 ani închisoare trebuie să fie redusă la 5 ani închisoare, dar având în vedere și starea de recidivă a condamnatului – dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate – i s-a aplicat condamnatului pedeapsa de 7 ani 6 luni închisoare.
[ Mai mult... ]

CCR: Din nou despre neconstituționalitatea prevederilor din Codul Penal și Codul de Procedură Civilă - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 25.10.2018, “Curtea Constituțională…..cu majoritate de voturi, a admis excepțiile de neconstituționalitate și a constatat că:
Soluția legislativă cuprinsă în art.595 alin.(1) din Codul de procedură penală, care nu prevede și decizia Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unei norme de incriminare ca un caz de înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative, este neconstituțională.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Examinând dispozițiile corespondente din cele două coduri penale succesive, constatăm faptul că principiul activității legii penale este prevăzut în mod identic. 
    Subliniem, totuși, că legiuitorul a inversat ordinea de reglementare a materiei aplicării legii penale. Într-adevăr, în C. pen. din 1968 primele dispoziții ale instituției aplicării legii penale sunt cele destinate aplicării legii penale în spațiu, cărora le succed normele care vizează aplicarea legii penale în timp, dar în noul C. pen. primele norme sunt alocate aplicării legii penale în timp, iar ultimele reglementează aplicarea legii penale în spațiu. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul este identic cu cel din Codul penal anterior, astfel încât jurisprudența dezvoltată în aplicarea textului de lege din art. 10 C. pen. din 1969 își produce efectele. 
    2. Data săvârșirii faptei. Data săvârșirii infracțiunii este data săvârșirii acțiunii sau inacțiunii. Ca oexcepție de această regulă, Codul prevede (art. 154) ca dată ainfracțiunii: a) în cazul infracțiunilor continue – data încetării acțiunii sau inacțiunii; b) în cazul infracțiunilor continuate – data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni; c) în cazul infracțiunilor de obicei – data săvârșirii ultimului act. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Conceptul principiului. Principiul activității legii penale este consacrat de art. 3 C. pen., în care se prevede: "Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât ea este în vigoare". Potrivit acestor dispoziții, rezultă că legea penală are eficiență asupra tuturor faptelor săvârșite în timpul cât ea este în vigoare, adică răspunderea penală se stabilește după legea în vigoare în momentul săvârșirii infracțiunii, întrucât rațiunea legii penale este aceea de a reglementa în exclusivitate relațiile de apărare socială existente sau născute în timpul cât ea se află în vigoare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția înscrisă în art. 3 NCP, inclusiv prin poziția ocupată (întâia reglementare a secțiunii referitoare la aplicarea legii penale în timp - aspect prin care se mar­chează o asemănare cu reglementarea anterioară), stipulează principiul de bază în materia ordonată. Prin comparație cu reglementarea din Codul penal din 1969, se poate constata că dispoziția este identică cu aceea cuprinsă în art. 10 din vechiul cod. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Examinând dispozițiile corespondente din cele două coduri penale succesive, constatăm faptul că principiul activității legii penale este prevăzut în mod identic. 
    Subliniem, totuși, că legiuitorul a inversat ordinea de reglementare a materiei aplicării legii penale. Într-adevăr, în C. pen. din 1968 primele dispoziții ale instituției aplicării legii penale sunt cele destinate aplicării legii penale în spațiu, cărora le succed normele care vizează aplicarea legii penale în timp, dar în noul C. pen. primele norme sunt alocate aplicării legii penale în timp, iar ultimele reglementează aplicarea legii penale în spațiu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Cum se aplică legea penală mai favorabilă în cazul pluralității de infracțiuni?
Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotărâri judecătorești pronunțate în alte state. Intervenirea unei legi penale noi. Declinare competență de soluționare a cererii în favoarea tribunalului
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Unele observații privind aplicarea legii penale mai favorabile faptelor în curs de judecată
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Considerații privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
I. Dare de mită. Elementul circumstanțial agravant referitor la săvârșirea infracțiunii în raport cu un funcționar având atribuții de control. Condiții II. a) Dezincriminare. Mecanisme de producere. b) Activitatea legii penale și retroactivitatea legii penale de dezincriminare. Incompatibilitate
Criterii și teorii cu privire la existența succesiunii de legi penale în timp
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei.
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea faptei cu punere în libertate)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Brașov, Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 22.259/197/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă succesiunea de acte normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 76/2014 și Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preț în prezent, cu consecința dezincriminării in concreto a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, și de furt de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008
Decizia nr. 30/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, prin Încheierea din data de 16 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 121/62/2014, pentru a se pronunța o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării de principiu a următoarei probleme de drept "dacă în situația unei infracțiuni de înșelăciune
Decizia nr. 2/2014 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel București - Secția I penală prin Încheierea din 18 februarie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 530/303/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile pe instituții autonome, respectiv dacă instituția prescripției răspunderii penale reprezintă o instituție autonomă sau nu față de instituția pedepsei
Decizia nr. 5/2014 privind examinarea sesizării formulate de către completul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, în Dosarul nr. 48.654/3/2012, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii continuate
Decizia nr. 10/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 30.259/215/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
Decizia nr. 13/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală - prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curții Constituționale, în cazul pluralității de infracțiuni constând într-o infracțiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă cu suspendarea condiționată a executării, care, conform art. 41 alin. (1) din Codul penal, nu îndeplinește condițiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii și, respectiv, o infracțiune săvârșită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea și executarea pedepsei, în urma revocării suspendării condiționate, se realizează potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform dispozițiilor art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2) din Codul penal, referitoare la pluralitatea intermediară
Decizia nr. 7/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția penală, cauze minori și familie în Dosarul nr. 1.437/829/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
Decizia nr. 11/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori, prin încheierea de ședință din data de 26 februarie 2016
Decizia nr. 21/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureș, dispusă prin Încheierea de ședință din 4 iulie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.269/320/2011 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
Decizia nr. 1/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploiești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 289/120/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracțiuni
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 651/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 4 din Codul penal
Decizia nr. 265/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Codul penal
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Hotărârea nr. 836/2013 privind constituirea și atribuțiile comisiilor de evaluare a incidenței aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor și măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale și procesual penale
;
se încarcă...