Aplicarea legii penale de dezincriminare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii penale - Aplicarea legii penale în timp -
Aplicarea legii penale de dezincriminare

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (44), Doctrină (4), Modele (6), Comentarii expert (2)

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aolicarea art. 4 si 5 din Codul penal. Dezincriminarea faptei - Mădălina Moceanu
În apelurile penale declarate de asigurator si inculpat si extinzând efectele acestora si la inculpatul P.L. au fost achitati inculpatii pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa ca urmare a dezincriminarii faptei.
Fapta pentru care au fost cercetati inculpatii nu mai constituie infractiune raportat la cerinta legii noi care prevede pentru aceasta infractiune ca numarul de zile de îngrijiri medicale trebuie sa depaseasca 90 de zile.
[ Mai mult... ]

CCR: Din nou despre neconstituționalitatea prevederilor din Codul Penal și Codul de Procedură Civilă - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 25.10.2018, “Curtea Constituțională…..cu majoritate de voturi, a admis excepțiile de neconstituționalitate și a constatat că:
Soluția legislativă cuprinsă în art.595 alin.(1) din Codul de procedură penală, care nu prevede și decizia Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unei norme de incriminare ca un caz de înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative, este neconstituțională.
[ Mai mult... ]

Faptă penală prevăzută de Codul penal anterior, dezincriminată de noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 4 Cod penal legea penală nu se aplică faptelor prevăzute sub legea veche dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă.
Analizând fapta săvârșită de inculpat, Curtea reține că această faptă a fost prevăzută de legea veche sub încadrarea juridică a art. 184 alin. (1) și alin. (3) Cod penal (1969). Potrivit prevederilor art. 196 alin. (1) din noul Cod penal (2009), pentru a constitui infracțiunea de vătămare corporală din culpă, cu consecința vătămării sănătății părții vătămate pentru a cărei refacere a fost necesar un număr de 16 – 18 zile cu îngrijiri medicale, această faptă trebuie să fie săvârșită de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie ea însăși infracțiune.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă 
    1.1. Considerații introductive. Supunând unei analize comparative dispozițiile corespondente din cele două coduri penale succesive, constatăm că nu există diferențe importante, cu mențiunea că noul C. pen. nu apreluat conținutul art. 12 alin. (2) C. pen. din 1968, ce permite aplicarea legii penale noi „care prevede măsuri de siguranță sau măsuri educative” și în privința „infracțiunilor care nu au fost definitiv judecate până la data intrării în vigoare alegii noi”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul reia conținutul art. 12 alin. (1) C. pen. din 1969, astfel încât jurisprudența dezvoltată în aplicarea textului de lege anterior este în continuare actuală. 
    Articolul din Codul penal actual este explicat în Legea de punere în aplicare aCodului penal, Legea nr. 187/2012: dispozițiile art. 4 C. pen.. privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile și în situațiile în care ofaptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracțiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracțiunii, inclusiv aformei de vinovăție, cerută de legea nouă pentru existența infracțiunii. Dispozițiile art. 4 C. pen.. nu se aplică în situația în care fapta este incriminată de legea nouă sau de oaltă lege în vigoare, chiar sub oaltă denumire (art. 3); ori de câte ori onormă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracțiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de olege specială modificată prin dispozițiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracțiunea sau infracțiunile prevăzute de legea nouă, având aceleași elemente constitutive (art. 7). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Preliminarii. Așa cum rezultă din cele ce au precedat, legile penale sunt active, adică se aplică numai pentru timpul cât se află în vigoare. Aceasta este situația normală, obișnuită, când fapta este săvârșită sub o lege și tot sub aceeași lege se pronunță condamnarea, se execută pedeapsa și se produc toate consecințele generate de infracțiunea comisă. 
    Este posibil însă și ca, atunci când o lege intră în vigoare, să găsească neepuizate o serie de raporturi juridice născute sub imperiul legii vechi și care urmează să primească o soluționare sub imperiul legii noi. De asemenea, după ieșirea din vigoare a unei legi, pot continua să subziste raporturi juridice care au luat naștere în timpul cât aceasta era în vigoare și care nu și-au găsit rezolvarea până la abrogarea ei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția este situată în art. 4 NCP, succedând, în economia reglementărilor referitoare la aplicarea în timp a legii penale, principiului de bază al activității, repre­zentând o primă situație derogatorie de la acesta, în sensul producerii efectelor (favorabile destinatarilor normei) unei legi penale și în raport de situații juridice născute anterior intrării sale în vigoare. În Codul penal din 1969, prevederea referitoare la legea de dezincriminare era cuprinsă în art. 12 alin. (1). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Activitatea legii penale
Aplicarea legii penale de dezincriminare
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale temporare
Teritorialitatea legii penale
Personalitatea legii penale
Realitatea legii penale
Universalitatea legii penale
Legea penală și tratatele internaționale
Imunitatea de jurisdicție
Extrădarea
Reviste:
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Momentul de la care trebuie acordate dobânzile fiscale pentru sumele de restituit de către organele fiscale conform vechiului Cod de procedura fiscală
Cum se aplică legea penală mai favorabilă în cazul pluralității de infracțiuni?
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
ÎCCJ a motivat decizia sa referitor la condiția tipicității infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Considerații privind succesiunea în timp a legii penale - infracțiunea de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei.
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea faptei cu punere în libertate)
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Brașov, Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 22.259/197/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă succesiunea de acte normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 76/2014 și Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preț în prezent, cu consecința dezincriminării in concreto a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, și de furt de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008
Decizia nr. 30/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, prin Încheierea din data de 16 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 121/62/2014, pentru a se pronunța o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării de principiu a următoarei probleme de drept "dacă în situația unei infracțiuni de înșelăciune
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 651/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 4 din Codul penal
;
se încarcă...