Anularea reabilitării | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură consecințele condamnării -
Anularea reabilitării

Art. 171. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

Reabilitarea judecătorească va fi anulată când, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat mai săvârșise o infracțiune care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispoziția art. 171 noul C. pen. apreluat-o pe cea din art. 139 C. pen. din 1968, cu osingură modificare privitoare la cauza de anulare areabilitării: aceasta nu mai este existența unei condamnări, ci simpla săvârșire aunei infracțiuni care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi determinat respingerea cererii de reabilitare. Dispoziția se corelează astfel cu cea din art. 168 lit. a) noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ și situații tranzitorii. Dispoziția din art. 171 C. pen.. a preluat, cu unele modificări, conținutul art. 139 C. pen. din 1969. Modificarea vizează cauza anulării reabilitării; aceasta nu mai este existența unei condamnări, ci săvârșirea unei infracțiuni. Este vorba, de fapt, de neîndeplinirea condiției necesare pentru acordarea reabilitării judecătorești prevăzute de art. 168 lit. a) C. pen.. Prin urmare, simpla săvârșire a unei infracțiuni conduce la anularea reabilitării, nemaifiind necesară și existența unei condamnări pentru această infracțiune. Pentru acest motiv, legea nouă este mai severă decât legea veche. În condițiile noii reglementări, săvârșirea unei infracțiuni poate fi înlăturată numai prin intervenția unei cauze justificative sau de neimputabilitate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Condiții. Este posibil ca instanța de judecată să admită o cerere de reabilitare fără să cunoască faptul că acela care a solicitat reabilitarea mai suferise o altă condamnare în termenul de reabilitare. Întrucât în asemenea situații reabilitarea s-a acordat fără a fi îndeplinită o condiție de fond esențială, hotărârea de reabilitare trebuie anulată. Pentru rezolvarea unei asemenea situații, legiuitorul a prevăzut, în art. 171 C. pen., că reabilitarea judecătorească va fi anulată dacă, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat mai săvârșise o infracțiune care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi dus la respingerea cererii de reabilitare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reabilitarea judecătorească (exclusiv) se anulează când, după acordarea sa, se descoperă că cel reabilitat nu a îndeplinit o condiție esențială pentru acordarea acesteia, respectiv aceea stipulată în art. 168 lit. a) NCP (să nu fi săvârșit o infracțiune în termenul de reabilitare), împrejurare care, dacă ar fi fost cunoscută de către instanță la acel moment, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare. Textul corespondent (art. 139 CP 1969) condiționa anularea reabilitării judecătorești de existența unei condamnări suferite în intervalul de timp prevăzut de lege, deci modificarea operată vizează numai cauza anulării, reglementarea actuală fiind mai severă. Celelalte condiții care atrag incidența art. 171 NCP sunt cele ce rezultau și din reglementarea anterioară, astfel încât comentariile din doctrină își mențin valabilitatea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Competența materială în cazul judecării cererii de reabilitare judecătorească
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de anulare a reabilitării.
;
se încarcă...