Anularea liberării condiționate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Liberarea condiționată -
Anularea liberării condiționate

Art. 105. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, liberarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Admiteri hotărâri prealabile (1), Reviste (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care, în raport de pedeapsa rezultată, sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 99 sau art. 100, instanța poate acorda liberarea condiționată. Dacă s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei liberări.

(3) Când, după anulare, instanța dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei închisorii.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Termen de supraveghere. Săvârșirea unei noi infracțiuni - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 28.04.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.10/ 28.04.2020 în dosarul nr.76/1/2020 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj– Secția penală și de minori, în dosarul nr. 1241/242/2017, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 105 alin. 1 din Codul penal, sintagma: «dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării» vizează strict situația faptelor săvârșite anterior liberării condiționate și descoperite după acordarea liberării condiționate, respectiv pe parcursul termenului de supraveghere sau vizează și situația faptelor săvârșite și descoperite anterior liberării condiționate”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Anularea liberării condiționate reprezintă o instituție juridică nou-introdusă, care devine aplicabilă în situația în care pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen [(http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Wpo7d56II%2fQ%3d&tabid=2604), p. 79, accesat la 20.02.2014]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul nu are corespondent în Codul anterior. 
    Consecințele sunt diferite în raport de data săvârșirii infracțiunii care atrage anularea: 
    a) se aplică dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, atunci când fapta descoperită pe parcursul termenului de încercare a fost comisă înainte de pronunțarea hotărârii definitive de condamnare; 
    b) se aplică dispozițiile privitoare la pluralitate intermediară, atunci când fapta descoperită pe parcursul termenului de încercare a fost comisă după pronunțarea hotărârii definitive de condamnare, dar nu sunt îndeplinite condițiile de la recidivă. În acest caz contopirea se realizează potrivit dispozițiilor de la concursul de infracțiuni; [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Anularea liberării condiționate este reglementată de art. 105 C. pen., în care sunt stabilite, pe de o parte, condițiile pe care instanța competentă trebuie să le constate pentru a decide anularea liberării condiționate, iar, pe de altă parte, consecințele sau efectele anulării liberării condiționate. 
    Condițiile anulării liberării condiționate sunt prevăzute în art. 105 alin. (1) C. pen. Potrivit acestui text, instanța, pentru a dispune anularea liberării condiționate, trebuie să constate întrunirea cumulativă a următoarelor condiții(995): [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Liberarea condiționată se anulează(238) atunci când pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată săvârșise o altă infracțiune înainte de acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii. Într-un astfel de caz, în raport cu infracțiunea descoperită, se aplică, în funcție de situație, regulile referitoare la concursul de infracțiuni, la recidivă sau la pluralitatea intermediară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea liberării condiționate
Anularea liberării condiționate
Efectele liberării condiționate
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Termen de supraveghere. Săvârșirea unei noi infracțiuni
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) din Codul penal, în sensul că sintagma "dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării" vizează atât situația infracțiunilor săvârșite anterior liberării condiționate și descoperite după acordarea liberării condiționate, până la împlinirea termenului de supraveghere, cât și situația infracțiunilor săvârșite anterior liberării condiționate și descoperite anterior liberării condiționate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 10/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori, prin Încheierea de ședință din data de 12 decembrie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 1.241/242/2017, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a unei chestiuni de drept
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...