Amenințarea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra libertății persoanei -
Amenințarea

Art. 206. - Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Cu excepția lărgirii sferei persoanelor vizate de fapta cu care se amenință, conținutul juridic al infracțiunii de amenințare nu a fost modificat. Explicația extinderii se bazează pe faptul că nu întotdeauna anumite legături de rudenie sau afinitate dintre persoana vătămată și alte persoane sunt suficiente pentru a discuta despre o alarmare reală, iar pe de altă parte, pot exista situații în care și alte legături sunt apte să producă urmarea imediată avută în vedere de către legiuitor. În aceste condiții, conform noului text incriminator, instanța are posibilitatea aprecierii în fiecare caz dacă fapta era sau nu de natură să îi producă persoanei amenințate o stare de temere. Într-adevăr, ceea ce contează, în realitate, este legătura afectivă existentă între persoana vizată și persoana amenințată, iar nu relațiile de afinitate sau de rudenie. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Infracțiunea de amenințare are un conținut asemănător cu cel prevăzut de art. 193 C. pen. din 1969. Principala diferență se referă la cea de a doua condiție atașată elementului material, în sensul că, în afara persoanei amenințate, infracțiunea sau fapta păgubitoare pot fi îndreptate împotriva oricărei persoane, nu doar împotriva soțului sau unei rude apropiate, ca în textul anterior. Este o rectificare binevenită, având în vedere că unele relații de prietenie sau de conviețuire între persoane pot avea aceleași baze afective puternice ca și în cazul căsătoriei sau rudeniei. Amenințarea cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare împotriva unor astfel de persoane poate avea la fel de bine aptitudinea de crea o stare de pericol pentru libertatea psihică a persoanei. O altă diferență, aparent de ordin strict formal, se referă la cea de a treia condiție a laturii obiective. Astfel, în locul expresiei „de natură să o alarmeze”, legiuitorul a preferat formula „de natură să îi producă o stare de temere”, o exprimare mai adecvată, după cum se va explica mai jos. Pedepsele prevăzute în cele două reglementări sunt identice, astfel încât nu se pune problema situațiilor tranzitorii. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit art. 206 CP, "(1) Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea de amenințare din noul Cod penal (art. 206) corespunde incriminării cu aceeași denumire marginală din art. 193 CP 1969. 
    Extinderea sferei persoanelor față de care poate fi săvârșită infracțiunea sau fapta păgubitoare care formează obiectul amenințării. Potrivit noului Cod penal, infracțiunea sau fapta păgubitoare care formează obiectul amenințării poate fi îndreptată împotriva celui amenințat ori a altei persoane (prieten, concubin, orice altă persoană față de care cel amenințat nutrește o prietenie sau afecțiune deosebită), în timp ce Codul penal anterior lua în considerare un rău îndreptat împotriva celui amenințat, a soțului sau a unei rude apropiate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 3
    Prin infracțiunea de amenințare, legiuitorul a înțeles să sancționeze o faptă îndreptată împotriva libertății psihice a persoanei. Este necesară o asemenea incriminare, deoarece libertatea psihică reprezintă o componentă esențială a libertății individuale. Așa cum, pe bună dreptate, s-a arătat în literatura de specialitate, persoana a cărei libertate morală este afectată își pierde liniștea, este în permanență preocupată de ceea ce i s-ar putea întâmpla, această stare fiind de natură a se răsfrânge în mod negativ asupra întregii ei vieți373. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Reviste:
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării hotărârii
Șantaj. Lipsa laturii subiective. Existența infracțiunii de amenințare/Blackmail. Lack of subjective part. Existence of the crime of threat
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (I)
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Plângere împotriva unei soluții de neurmărire/netrimitere în judecată (art. 340 noul C. proc. pen.)
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Continuitate și discontinuitate în evoluția incriminărilor contra înfăptuirii justiției (propuneri de lege ferenda)
VIDEO: Amenințarea, hărțuirea și șantajul - ce presupun și cum se pedepsesc?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
;
se încarcă...