Amenda | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pedepsele - Pedepsele principale -
SECȚIUNEA a 3-a
Amenda Reviste (2)

Stabilirea amenzii

Art. 61. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență (28), Practică judiciară (178), Reviste (15), Doctrină (3), Modele (3), Referințe în cărți (2)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. Jurisprudență (11), Practică judiciară (26), Reviste (2)

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei și 500 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 400 de zile. Jurisprudență (27), Practică judiciară (85), Reviste (5)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabilește ținând seama și de obligațiile legale ale condamnatului față de persoanele aflate în întreținerea sa. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (27), Reviste (2), Modele (1)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Jurisprudență (16), Practică judiciară (80), Reviste (4)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii; Practică judiciară (2), Reviste (2)

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi ani; Jurisprudență (4), Practică judiciară (14), Reviste (5), Modele (1)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani. Jurisprudență (37), Practică judiciară (80), Reviste (2)

(5) Dacă prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este numai amenda ori instanța optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(6) Fracțiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-amendă prevăzute în alin. (4) și alin. (5). Jurisprudență (3), Practică judiciară (11)

Amenda care însoțește pedeapsa închisorii

Art. 62. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Practică judiciară (2), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (3)

(1) Dacă prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica și pedeapsa amenzii. Jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) și lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanță și nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei. Jurisprudență (1), Modele (1)

(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit. Practică judiciară (2), Modele (1)

Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Art. 63. - Puneri în aplicare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență (29), Practică judiciară (301), Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (1)

(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Jurisprudență (2), Practică judiciară (55), Reviste (1), Modele (1)

(2) Dacă amenda neexecutată a însoțit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, care se adaugă la pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată fiind considerată o singură pedeapsă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Modele (1)

(3) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condițiile alin. (1) și alin. (2), unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Modele (1)

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității

Art. 64. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență (20), Practică judiciară (37), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (2)

(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimțământul acesteia, instanța înlocuiește obligația de plată a amenzii neexecutate cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunității. Jurisprudență (3), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Dacă amenda înlocuită conform dispozițiilor alin. (1) a însoțit pedeapsa închisorii, obligația de muncă în folosul comunității se execută după executarea pedepsei închisorii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Modele (1)

(3) Coordonarea executării obligației de muncă în folosul comunității se face de serviciul de probațiune. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(4) Executarea muncii în folosul comunității dispusă în condițiile alin. (1) încetează prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă rămase neexecutate. Practică judiciară (1)

(5) Instanța înlocuiește zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunității cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, dacă: Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Modele (1)

a) persoana condamnată nu execută obligația de muncă în folosul comunității în condițiile stabilite de instanță; Practică judiciară (50), Reviste (3), Modele (1)

b) persoana condamnată săvârșește o nouă infracțiune descoperită înainte de executarea integrală a obligației de muncă în folosul comunității. Zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunității la data comiterii noii infracțiuni, înlocuite cu închisoarea, se adaugă la pedeapsa pentru noua infracțiune. Modificări (1), Practică judiciară (43), Reviste (2), Modele (1)

(6) Dacă persoana condamnată, aflată în situația prevăzută în alin. (1), nu își dă consimțământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, amenda neexecutată se înlocuiește cu pedeapsa închisorii conform art. 63. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...