Amenda care însoțește pedeapsa închisorii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele principale - Amenda -
Amenda care însoțește pedeapsa închisorii

Art. 62. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Dacă prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica și pedeapsa amenzii. Reviste (3)

(2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) și lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanță și nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei. Modele (1)

(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 62 noul C. pen. instituie ocauză de agravare facultativă apedepsei cu caracter de noutate față de C. pen. din 1968 (totuși, legislația noastră interbelică acunoscut posibilitatea ca pedeapsa principală aamenzii să fie aplicată pe lângă cea aînchisorii, odispoziție în acest sens fiind cea de la art. 53 C. pen.. din 1937; M.A. Hotca, Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală și sancțiunile de drept penal, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 160). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Legea nu retroactivează pentru fapte comise anterior datei de 1 februarie 2014, având în vedere că în Codul penal anterior nu era prevăzută posibilitatea ca amenda să nu însoțească pedeapsa închisorii. 
    Conform art. 11 din Legea nr. 187/2012, dispozițiile art. 62 C. pen.. privind amenda care însoțește pedeapsa închisorii nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite anterior intrării în vigoare aacestuia și nu vor fi avute în vedere pentru determinarea legii penale mai favorabile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Posibilitatea aplicării pedepsei amenzii împreună cu pedeapsa închisorii repre­zintă o noutate în raport cu Codul penal din 1969, însă ea a existat în Codul penal din 1936 (art. 52). Aplicarea unei amenzi alături de închisoare poate fi dispusă de către instanță pentru săvârșirea oricărei infracțiuni prin care s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, dacă legea prevede pentru acea infracțiune fie numai pedeapsa închisorii, fie pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii, dar instanța a optat în cazul concret pentru pedeapsa închisorii(176). Ea permite instanței de judecată să adopte un regim sancționator mai eficient în raport cu situațiile concrete ivite în practică, evitându-se în acest mod și majorarea disproporționată a pedepsei închisorii. Aplicarea și a pedepsei amenzii pe lângă închisoare este lăsată de legiuitor la latitudinea instanței de judecată, ea având un caracter facultativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Universalitatea legii penale
Legea penală și tratatele internaționale
Imunitatea de jurisdicție
Extrădarea
Regimul detențiunii pe viață
Neaplicarea detențiunii pe viață
Înlocuirea detențiunii pe viață
Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Regimul închisorii
Stabilirea amenzii
Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Degradarea militară
Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Circumstanțe atenuante
Reviste:
RIL: Se execută pedeapsa amenzii când se adaugă pedeapsa închisorii?
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
O altă noutate în Codul Penal: Amânarea aplicării pedepsei
Ați angajat personal fără contract de muncă. La ce vă puteți aștepta?
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Infracțiunea de spălare a banilor în legislația românească și în cea a Republicii Moldova (II. Analiza reglementărilor privind infracțiunea de spălare a banilor)
Amenda penală care însoțește pedeapsa închisorii
Infracțiunea de spălare a banilor în legislația românească și în cea a Republicii Moldova
Amenda penală care însoțește pedeapsa închisorii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...