Agresiuni asupra fătului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra persoanei -
CAPITOLUL IV
Agresiuni asupra fătului

Întreruperea cursului sarcinii

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6), Librăria Indaco (3)

(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în afara instituțiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop; Jurisprudență

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie și drept de liberă practică medicală în această specialitate; Jurisprudență

c) dacă vârsta sarcinii a depășit paisprezece săptămâni, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Când faptele au fost săvârșite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica și interzicerea exercitării profesiei de medic. Jurisprudență

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Modele (1)

(6) Nu constituie infracțiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci și patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului. Reviste (1)

(7) Nu se pedepsește femeia însărcinată care își întrerupe cursul sarcinii. Reviste (2), Modele (1)

Vătămarea fătului

Art. 202. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7), Librăria Indaco (2)

(1) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Reviste (2)

(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Reviste (2)

(4) Vătămarea fătului săvârșită în timpul nașterii de către mama aflată în stare de tulburare psihică se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) și alin. (2), ale cărei limite se reduc la jumătate. Reviste (4)

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) - (4) au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Reviste (2)

(6) Nu constituie infracțiune faptele prevăzute în alin. (1) - (3) săvârșite de un medic sau de persoana autorizată să asiste nașterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârșite în cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei și au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent exercitării actului medical. Reviste (3)

(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată nu se pedepsește. Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În primul rând, una dintre noutățile aduse de art. 201 alin. (7) noul C. pen. este mențiunea expresă cu privire la nepedepsirea femeii însărcinate care comite întreruperea cursului sarcinii, punându-se astfel capăt discuțiilor din doctrină în jurul acestei probleme. Subliniem, însă, că într-o atare situație participanții vor răspunde penal, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru oasemenea situație juridică [Expunerea de motive anoul C. pen. (www.just.ro)]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Întreruperea cursului sarcinii este corespondenta infracțiunii de provocare ilegală a avortului din vechea reglementare (art. 185 C. pen. din 1969). A fost preferată această denumire marginală pentru a se putea acoperi și ipotezele în care se acționează asupra fătului dincolo de perioada de 6 luni, până la care se poate utiliza termenul de avort, din punct de vedere medico-legal. Poate că ar fi fost mai corect, mai explicit, ca legiuitorul să fi marcat în denumirea infracțiunii caracterul ilicit al întreruperii (de exemplu: „Întreruperea cursului sarcinii în mod ilegal”). Textul incriminator este, în linii generale, același. Pentru a se evita eventuale interpretări deformate, față de vechea reglementare, textul de la alin. (1) lit. b) a fost completat, prin indicarea exactă a specialității medicale în afara căreia este interzisă întreruperea cursului sarcinii, respectiv obstetrică-ginecologie, precum și prin adăugarea condiției ca medicul să aibă drept de practică medicală în această specialitate. Cazurile de nepedepsire din vechea reglementare au fost reunite într-o singură ipoteză, devenită cauză de excludere a infracțiunii. Pentru a se pune capăt unor incertitudini în legătură cu subiectul activ al infracțiunii, a fost inclusă în text o cauză specială de nepedepsire, ce o vizează în mod explicit pe femeia însărcinată care își întrerupe cursul sarcinii. În consecință, fapta comisă de femeia însărcinată va reprezenta infracțiune și se va putea antrena răspunderea penală a eventualilor participanți, însă femeia însărcinată nu va putea fi sancționată. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Întreruperea cursului sarcinii, art. 201 C. pen.., este corespondenta infracțiunii de provocare ilegală a avortului din vechea reglementarea (art. 185). Secțiunea a treia, „Avortul”, cu care se încheia capitolul destinat infracțiunilor contra vieții, integrității corporale și sănătății în Codul penal anterior, avea o configurație atipică, fiind formată dintr-un singur articol, respectiv art. 185, care incrimina provocarea ilegală a avortului. La această configurație s-a ajuns prin două modificări legislative, care au operat asupra incriminărilor din secțiune. În varianta inițială, secțiunea a 3-a cuprindea patru articole, după cum urmează: art. 185 – „Provocarea ilegală a avortului”; art. 186 – „Avortul provocat de femeie” (subiectul activ al infracțiunii era femeia însărcinată care își provoca singură avortul); art. 187 – „Deținerea de instrumente sau materiale avortive”; art. 188 – „Omisiunea de a anunța efectuarea avortului” [subiect activ era medicul care acționa în condiții de extremă urgență, fără o aprobare din partea comisiei special instituite (…)]. Prin Decretul-lege nr. 1 din 26 decembrie 1989 întreaga secțiune a fost abrogată. Prin Legea nr. 140/1996 a fost reintrodus art. 185, dar într-o nouă configurație. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Problema dacă femeia însărcinată poate să dispună de fructul concepției și să întrerupă după voia sa sarcina ori să nască copilul conceput a fost întotdeauna în atenția legiuitorului, adoptându-se diferite soluții în toate statele lumii. Aceste controverse au fost generate de modul diferit de rezolvare a problemelor demografice, religioase, de modul de asigurare a drepturilor și libertăților individuale, a protecției vieții, integrității și sănătății femeii însărcinate, ca și de orientările de politică penală(375). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Codul penal anterior a incriminat faptele de avort prin prevederile art. 185-188, fapte care ulterior au fost dezincriminate. Observând consecințele negative ale unei asemenea măsuri, legiuitorul a reincriminat fapta de provocare ilegală a avortului prin art. 185 CP 1969. Cu unele modificări, noul Cod penal a reluat regle­mentarea anterioară, prin art. 201, pornindu-se de la constatarea că faptele de provocare a avortului prezintă pericol social dacă nu se realizează în condiții de siguranță pentru viața femeii însărcinate și pentru reușita intervenției. Manoperele avortive, realizate de către persoane necalificate sau în condiții improprii, pot con­duce, în caz de nereușită, la nașterea unor copii cu malformații. Pe baza acestor considerente, precum și pentru asigurarea sporului de natalitate, a fost incriminată fapta de întrerupere a cursului sarcinii prin prevederile art. 201 NCP. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Reviste:
Vătămarea fătului
Vătămarea fătului
Dreptul la viață al fătului - recunoscut sau nu de dreptul penal român?
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Considerații privind statutul legal al produsului de concepție uman
Infracțiunile contra vieții persoanei
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Aspecte juridice privind dreptul la viață
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Cerere de acordarea asistenței juridice gratuite victimei unei infracțiuni.
Cerere de continuare a procesului penal.
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol.III: Art. 188-256
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Teste-grilă. Drept penal si procedură penală - Editia a VI-a
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
;
se încarcă...