Agresiunea sexuală | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale -
Agresiunea sexuală

Art. 219. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7)

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență, Reviste (1)

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Legislație conexă (1)

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) și alin. (2), fapta constituie viol. Reviste (1)

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modele (1), Proceduri (1)

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea de agresiune sexuală afost construită prin limitarea câmpului de aplicare al infracțiunii de viol. Criteriul care face diferența dintre viol și agresiunea sexuală îl reprezintă calificarea actului de natură sexuală, care în cazul acestei infracțiuni trebuie să fie altul decât cele care intră în sfera de incidență ainfracțiunii de viol. În concret, în sfera de incidență aart. 219 noul C. pen. intră numai acele acte de natură sexuală care nu constituie penetrare și nici nu sunt acte sexuale orale. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. O incriminare nouă. Agresiunea sexuală nu a fost incriminată anterior în legislația noastră. Faptele de acest gen puteau fi sancționate, eventual, în baza textelor referitoare la protejarea integrității corporale (lovire sau alte violențe, vătămare corporală). Infracțiunea de agresiune sexuală a fost concepută de legiuitor în scopul de a asigura o protecție deplină față de orice acte de natură sexuală, comise prin constrângere sau prin punerea victimei în imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința. Vârsta până la care se acordă o protecție specială minorului prin aplicarea variantei agravate [art. 219 alin. (2) lit. c.)] a fost inițial de 16 ani, ca și în cazul variantei agravate a violului în versiunea originară a noului Cod. Ulterior, prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 18/2016, lit. c) de la alin. (2) al art. 219 C. pen.. a fost modificată, în sensul că în locul pragului de 16 ani s-a prevăzut ca variantă agravată fapta comisă asupra minorului pur și simplu, deci persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Agresiunea sexuală nu afost incriminată anterior în legislația noastră. Faptele de acest gen puteau fi sancționate, eventual, în baza textelor referitoare la protejarea integrității corporale (lovire sau alte violențe, vătămare corporală). Infracțiunea de agresiune sexuală afost concepută de legiuitor în scopul de aasigura oprotecție deplină față de orice acte de natură sexuală, comise prin constrângere sau prin punerea victimei în imposibilitatea de ase apăra sau de a-și exprima voința. Vârsta până la care se acordă oprotecție specială minorului prin aplicarea variantei agravate [art. 219 alin. (2) lit. c.)] afost inițial, de 16 ani, ca și în cazul variantei agravate aviolului în versiunea originară anoului Cod. Ulterior, prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 18/2016, lit. c) de la alin. (2) din art. 219 C. pen.. afost modificată, în sensul că în locul pragului de 16 ani s-a prevăzut ca variantă agravată fapta comisă asupra minorului pur și simplu, deci persoana care nu aîmplinit vârsta de 18 ani. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 219 CP, "(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu semnificative deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent parțial atât în infracțiunea de viol (art. 197 CP 1969), cât și în infracțiunea cu denumirea marginală "Perversiunea sexuală", prevăzută în art. 201 CP 1969. 
    Infracțiunea poate fi săvârșită de către orice persoană, indiferent de vârstă sau de sex, iar participația penală este posibilă sub toate formele. 
    Tot astfel, subiect pasiv poate fi orice persoană, indiferent de sex. Se va reține însă forma agravată din alin. (2) lit. c) dacă victima nu a împlinit vârsta de 16 ani, împrejurare care trebuie să fi fost cunoscută de către făptuitor în momentul săvârșirii infracțiunii, sau dacă între făptuitor și victima infracțiunii există o relație specială dintre cele enumerate limitativ în textul de incriminare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Reviste:
Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele statelor membre ale Uniunii Europene. Zile de eliberare anticipată. Deducere penală
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Cu ce proiecte legislative începe noua sesiune parlamentară de la 1 februarie?
Proiect de lege: Pentru infracțiunile de corupție și pentru cele cu violență să nu se mai acorde liberare condiționată
Frauda informatică. Aspecte controversate
Medierea în latura penală a procesului*
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
;
se încarcă...