Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală a persoanei juridice - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice -
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Art. 145. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Afișarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.

(2) Prin afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. Reviste (1)

(3) Afișarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma și locul stabilite de instanță, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni. Jurisprudență

(4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras și în forma stabilită de instanță, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanță. Reviste (1)

(5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală, instanța stabilește numărul aparițiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăși 3 luni.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând cele două reglementări, observăm doar două modificări la nivel formal și osingură deosebire de conținut în cuprinsul alin. (2) al art. 145 noul C. pen.. Astfel, pe de oparte, denumirea marginală anoilor dispozițiilor este simplificată, în acord cu celelalte denumiri marginale ale articolelor care reglementează pedepsele complementare, pe de altă parte, chiar denumirea pedepsei complementare asuferit omodificare, prin substituirea termenului de „difuzare” cu cel de „publicare” ahotărârii de condamnare. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    În cazul aplicării pedepsei complementare a afișării hotărârii de condamnare, judecătorul delegat cu executarea comunică un extras al hotărârii de condamnare persoanei juridice condamnate, care este obligată să îl afișeze în forma, locul și pentru perioada stabilite de instanță, respectiv secției de poliție în circumscripția căreia se află locul unde urmează a se face afișarea, în vederea verificării îndeplinirii obligației. În cazul în care, după afișare, dar înainte de împlinirea perioadei stabilite de instanță, afișul este sustras, distrus sau deteriorat, organul de poliție solicită persoanei condamnate reafișarea, care trebuie realizată în termen de 24 de ore. În cazul neîndeplinirii obligației de afișare sau a obligației de înlocuire a afișului potrivit alin. (2), organul de poliție îl va informa pe judecătorul delegat cu executarea, în vederea sesizării instanței, pentru aplicarea dispozițiilor art. 140 alin. (2) C. pen.. (art. 40 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Aplicarea pedepsei complementare. Afișarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice căreia i s-a aplicat această pedeapsă complementară. 
    Prin afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. 
    După cum se observă, această pedeapsă complementară cuprinde două modalități: afișarea hotărârii și publicarea hotărârii de condamnare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Afișarea sau difuzarea hotărârii definitive de condamnare(312) constituie o pe­deapsă complementară pentru toate persoanele juridice care răspund din punct de vedere penal. Ea este facultativă și are rolul de a contribui la prevenirea săvârșirii altor asemenea infracțiuni. Prin urmare, trebuie să aibă un caracter disuasiv. În mod evident, ea are și un caracter infamant(313) cu privire la persoana juridică con­dam­­nată, dar poate constitui și o reparație morală pentru eventualele victime ale infracțiunii. Prin afișarea sau publicarea hotărârii, care se face pe cheltuiala per­soanei juridice condamnate, nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane (în reglementarea anterioară se limita protecția doar la victima infracțiunii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Exercitarea acțiunii civile din oficiu în procesul penal
Răspunderea penală a societăților
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Răspunderea penală a judecătorului pentru abuz în serviciu/Judge's criminal liability for abuse of service
Răspunderea penală a judecătorului pentru abuz în serviciu
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul penal din 2014
Criteriul valoric de stabilire a competenței în materie penală
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...