Actul sexual cu un minor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale -
Actul sexual cu un minor

Art. 220. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Modificări (1), Jurisprudență

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea unui avertisment - Mădălina Moceanu
În apelul declarat de inculpatul … s-a desființat sentința penală atacată și rejudecând:
În baza art. 396 alin. (3) Cod procedură penală raportat la art. 80 Cod penal s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei față de inculpatul … pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Criteriul pe baza căruia s-a făcut distincția dintre viol și agresiunea sexuală este folosit și în ceea ce privește delimitarea actului sexual cu un minor față de coruperea sexuală de minori. Dacă actul presupune penetrare sau act sexual oral, vom fi în prezența actului sexual cu un minor, iar dacă este vorba de alte acte de natură sexuală fapta va realiza conținutul coruperii sexuale de minori. Privitor la actele sexuale între minori, dacă diferența de vârstă dintre participanți nu depășește 3 ani, acestea rămân în afara domeniului de incidență a legii penale (soluție în acord cu prevederile Convenției de la Lanzarote din 2007) (V. Dobrinoiu, în Noul Cod penal comentat, vol. II, p. 179). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Actul sexual cu un minor era incriminat în vechiul Cod penal prin art. 198. Principala modificare a infracțiunii se referă la elementul material, care coincide cu cel al infracțiunii de viol, în noua ei configurație. Limitele de vârstă până la care se oferă protecție vieții sexuale a minorului se păstrează la 15 ani pentru ipoteza generală (varianta tip), respectiv 18 ani pentru situații deosebite, cum sunt cele prevăzute la alin. (3). O noutate în privința vârstei, față de vechiul Cod, este dată de introducerea unei variante agravate, în cazul în care minorul nu a împlinit vârsta de 13 ani [alin. (2)]. Un alt element de noutate îl reprezintă stabilirea unei diferențe de vârstă între partenerii actului sexual, diferență ce trebuie să depășească 3 ani pentru ca fapta să poată fi sancționată [alin. (5)]. Prin această prevedere se îndreaptă o eroare a legiuitorului pe care am semnalat-o în trecut. Ies astfel de sub incidența legii penale, în mod justificat, actele sexuale liber consimțite între minori având un nivel asemănător de vârstă și, ca atare, de maturitate fizică și psihică. În acest fel se răspunde și exigențelor impuse de Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Lanzarote, 2007), semnată și apoi ratificată de România prin Legea nr. 252/2010 (M.Of. nr. 885 din 29 decembrie 2010). Potrivit art. 18 parag. 3 din Convenția amintită, recomandarea incriminării activităților sexuale cu un copil „nu se aplică activităților sexuale consimțite între minori”. A fost eliminată varianta agravată dată de împrejurarea oferirii de bani sau alte foloase, ale cărei deficiențe au fost de asemenea semnalate. A fost eliminată și teza constrângerii de la varianta producerii de materiale pornografice, teză imposibil de realizat, deoarece ar fi transformat fapta într-un viol (pentru o critică a vechiului text în sensul celor arătate, a se vedea V. Cioclei, Curs 2013, p. 185-190). Tot la categoria eliminări, se observă că nu mai reprezintă variante agravate faptele comise cu intenție depășită având ca urmare vătămarea corporală (gravă pe vechiul Cod) și moartea sau sinuciderea victimei. Rațiunea acestei eliminări constă în aceea că specificul nonviolent al infracțiunii (lipsa constrângerii) făcea improbabilă, în practică, producerea unor astfel de rezultate. Totuși, în măsura în care astfel de rezultate s-ar produce, atunci când este cazul, fie se vor aplica dispozițiile concursului de infracțiuni (în cazul vătămării corporale sau decesului), fie se va aplica unul dintre criteriile generale de individualizare a pedepsei, respectiv art. 74 alin. (1) lit. c) C. pen.. (în cazul sinuciderii). Noua incriminare prevede pedepse mai blânde, astfel încât sunt posibile situațiile tranzitorii. În ipoteza art. 5 C. pen.. vor fi aplicabile dispozițiile noului Cod. În ipoteza art. 6 C. pen.. pedepsele definitive ce depășesc limitele maxime pentru diferitele variante ale actului sexual cu un minor din noua reglementare vor fi reduse la aceste limite. O situație aparte o reprezintă varianta agravată din vechea reglementare care se referea la oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către făptuitor victimei. În cazul în care victima are vârsta sub 15 ani, fapta se va încadra în actuala variantă tip, iar dacă victima are vârsta sub 13 ani, fapta se va încadra în actuala variantă agravată. Dacă însă victima are vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani și nu există o relație dintre cele prevăzute de alin. (3), fapta nu mai reprezintă infracțiune. Sunt aplicabile în acest caz dispozițiile art. 4 C. pen.. privind aplicarea legii penale de dezincriminare. Face excepție de la regula indicată ipoteza în care minorul este o persoană care practică prostituția, situație în care cel ce întreține un act sexual cu un minor este susceptibil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 2161 – Folosirea prostituției infantile (a se vedea mai sus, despre utilitatea acestei infracțiuni). Textul inițial al infracțiunii de act sexual cu un minor, așa cum a fost concepută aceasta în noul Cod penal, a fost modificat prin art. I pct. 7 și 8 din O.U.G. nr. 18/2016. Astfel, prin pct. 7 au fost modificate alin. (3) și (4) care, în varianta originară, aveau următoarea configurație: „(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; c) a fost comisă în scopul producerii de material pornografice”. Prin pct. 8 a fost (din nou) incriminată tentativa la această infracțiune. Aceste modificări față de textul originar, pripite în opinia mea, vor fi analizate mai jos. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Actul sexual cu un minor are drept corespondent art. 198 C. pen. din 1969.Ca și infracțiunea de viol, această incriminare asuferit numeroase modificări după anul 1989, dar, cu toate acestea, textul rămăsese deficitar475, astfel încât, afost necesară refacerea lui în noul Cod. Principala modificare ainfracțiunii se referă la elementul material, care coincide cu cel al infracțiunii de viol, în noua ei configurație. Limitele de vârstă până la care se oferă protecție vieții sexuale aminorului se păstrează la 15 ani pentru ipoteza generală (varianta tip), respectiv 18 ani pentru situații deosebite, cum sunt cele prevăzute la alin. (3). Onoutate în privința vârstei, față de vechiul Cod, este dată de introducerea unei variante agravate, în cazul în care minorul nu aîmplinit vârsta de 13 ani [alin. (2)]. Un alt element de noutate îl reprezintă stabilirea unei diferențe de vârstă între partenerii actului sexual, diferență ce trebuie să depășească 3 ani pentru ca fapta să poată fi sancționată [alin. (5)]. Prin această prevedere se îndreaptă oeroare alegiuitorului pe care am semnalat-o în trecut. Ies astfel de sub incidența legii penale, în mod justificat, actele sexuale liber consimțite între minori având un nivel asemănător de vârstă și, ca atare, de maturitate fizică și psihică. În acest fel se răspunde și exigențelor impuse de Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și aabuzurilor sexuale (Lanzarote 2007), semnată și apoi ratificată de România prin Legea nr. 252/2010 (M.Of. nr. 885 din 29 decembrie 2010). Potrivit art. 18 parag. 3 din Convenția amintită, recomandarea incriminării activităților sexuale cu un copil „nu se aplică activităților sexuale consimțite între minori”. A fost eliminată varianta agravată dată de împrejurarea oferirii de bani sau alte foloase, ale cărei deficiențe au fost de asemenea semnalate. A fost eliminată și teza constrângerii de la varianta producerii de materiale pornografice, teză imposibil de realizat, deoarece ar fi transformat fapta într-un viol476. Tot la categoria eliminări, se observă că nu mai reprezintă variante agravate, faptele comise cu intenție depășită având ca urmare vătămarea corporală (gravă pe vechiul Cod) și moartea sau sinuciderea victimei. Rațiunea acestei eliminări constă în aceea că specificul nonviolent al infracțiunii (lipsa constrângerii) făcea improbabilă, în practică, producerea unor astfel de rezultate. Totuși, în măsura în care astfel de rezultate s-ar produce, atunci când este cazul, fie se vor aplica dispozițiile concursului de infracțiuni (în cazul vătămării corporale sau decesului), fie se va aplica unul dintre criteriile generale de individualizare apedepsei, respectiv art. 74 alin. (1) lit. c) C. pen.. (în cazul sinuciderii). Osituație aparte oreprezintă varianta agravată din vechea reglementare care se referea la oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către făptuitor victimei. În cazul în care victima are vârsta sub 15 ani, fapta se va încadra în actuala variantă tip, iar dacă victima are vârsta sub 13 ani, fapta se va încadra în actuala variantă agravată. Dacă, însă, victima are vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, și nu există orelație dintre cele prevăzute de alin. (3), fapta nu mai reprezintă infracțiune. Face excepție de la regula indicată, ipoteza în care minorul este opersoană care practică prostituția, situație în care cel ce întreține un act sexual cu un minor este susceptibil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 2161 – Folosirea prostituției infantile (a se vedea mai sus despre utilitatea acestei infracțiuni). Textul inițial al infracțiunii de act sexual cu un minor, așa cum afost conceput în noul Cod penal, afost modificat prin art. I punctele 7 și 8 din O.U.G. nr. 18/2016.Astfel, prin punctul 7, au fost modificate alin. (3) și (4) care, în varianta originală, aveau următoarea configurație: „(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul aabuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; c) afost comisă în scopul producerii de material pornografice”. Prin punctul 8, afost (din nou) incriminată tentativa la această infracțiune. Aceste modificări față de textul originar, pripite în opinia mea, vor fi analizate mai jos. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 220 CP, "(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
   (2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală prevăzută în art. 198 CP 1969. 
    Spre deosebire de infracțiunile de viol (art. 218 NCP) și agresiune sexuală (art. 219 NCP), care sunt săvârșite fără consimțământul victimei (prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare), actul sexual cu un minor este săvârșit cu consimțământul minorului, consimțământ considerat de către legiuitor ca fiind viciat datorită vârstei fragede a victimei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Reviste:
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Compensarea financiară de către stat a victimelor unor infracțiuni săvârșite cu violență
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Proiect de lege: Pentru infracțiunile de corupție și pentru cele cu violență să nu se mai acorde liberare condiționată
Aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind reducerea limitelor de pedeapsă, în cursul executării pedepsei/Applicability of the provisions of art. 19 of Law no. 682/2002 on the reduction of the punishment limits, during the enforcement of the sentence
Pedepse majorate în Codul penal, pentru abuzurile asupra minorilor. Ce mai prevede proiectul de lege propus în Senat
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală din 2014
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 *)
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
;
se încarcă...