Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← Art 23 Art 25 →

Art. 24. -

Articolul 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Din Guvern pot face parte: un viceprim-ministru, miniștri de stat, precum și miniștri-delegați, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere."

2. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și (5), având următorul cuprins:

"

(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului și are în coordonare următoarele autorități și instituții publice:

a) Departamentul pentru Afaceri Europene;

b) Departamentul pentru Lupta Antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

c) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

d) Autoritatea Națională pentru Comunicații;

e) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

(4) Structura organizatorică, statul de funcții și numărul de maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(5) Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulți consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...