Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 146/2009 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 389/2004 privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 97 alin. (3) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 895/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 389/2004 privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 în 2 februarie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) gestionează evidența sancțiunilor contravenționale aplicate persoanelor fizice și juridice pentru nerespectarea prevederilor legislației referitoare la regimul armelor și munițiilor;".

2. La articolul 3, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

n) cooperează și realizează schimb de date și informații privind operațiunile cu arme de foc și muniții efectuate pe teritoriul național de persoane fizice și juridice, cu instituțiile similare din statele membre ale Uniunii Europene;".

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) În interes operativ, dispeceratul, structurile operative și Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pot interoga on-line baza de date a Registrului Național al Armelor.

(2) Structurile operative prevăzute la alin. (1) și metodologia de acces se stabilesc prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române;".

4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Poliția de Frontieră Română, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române au acces on-line, în regim de interogare, la datele din Registrul Național al Armelor.

(2) Condițiile și modalitatea de interogare a Registrului Național al Armelor din locațiile în care își desfășoară activitatea unități ale structurilor Ministerului Administrației și Internelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin dispoziție comună a inspectorului general al Poliției Române și a șefilor acestor structuri, cu asigurarea condițiilor de securitate a datelor potrivit legii;".

5. Articolul 10 se abrogă.

6. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Structura care administrează Registrul Național al Armelor transmite semnalări privind armele de foc prin intermediul Sistemului Informatic Național de Semnalări pentru a fi introduse în Sistemul Informatic Schengen, în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu;".

7. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Ministerul Public și Ministerul Afacerilor Externe au acces on-line, în regim de interogare, la datele din Registrul Național al Armelor. Regulile și modalitățile de acces se stabilesc prin protocoale de colaborare încheiate între Inspectoratul General al Poliției Române și aceste instituții.

(2) Regulile și procedurile prin care se realizează schimbul de date între structura de poliție din Inspectoratul General al Poliției Române care administrează Registrul Național al Armelor și alte instituții de drept public cu atribuții în domeniu se stabilesc prin protocoale de colaborare distincte;".

8. Articolul 14 se abrogă.

9. Articolul 22 se modifică și va avea următorul conținut:

"

Art. 22. -

Sistemul informatic al Registrului Național al Armelor conține date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;".

Art. II. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 389/2004 privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 10 iulie 2009.

Nr. 146.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...