CAPITOLUL VIII Răspunderea disciplinară - SECȚIUNEA 1 Principiile anchetei disciplinare -
← Art 39
CAPITOLUL VIII Răspunderea disciplinară - SECȚIUNEA 1 Principiile anchetei disciplinare -
Art 41 →

Art. 40. -

(1) Sancțiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:

a) mustrarea;

b) avertismentul;

c) suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă; Modificări (1)

d) retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei. Modificări (1)

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică de consiliul județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se aplică de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(4) Fac excepție sancțiunile aplicate conform art. 46 alin. (4) și art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, deoarece în acest caz competența revine consiliului județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 10.02.2009 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...