CAPITOLUL V Structura organizatorică - SECTIUNEA a 3-a Organele de conducere la nivel național -
← Art 29
CAPITOLUL V Structura organizatorică - SECTIUNEA a 3-a Organele de conducere la nivel național -
Art 31 →

Art. 30. -

(1) Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este ales de membrii Consiliului național, prin vot secret.

(2) Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are următoarele atribuții:

a) asigură conducerea și coordonarea întregii activități a OAMGMAMR;

b) reprezintă OAMGMAMR în relațiile cu autoritățile și instituțiile guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;

c) primește și repartizează departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organizației teritoriale cererile, petițiile, adresele și se asigură de soluționarea acestora;

d) semnează rapoartele, recomandările, precum și celelalte acte ale OAMGMAMR care se pot emite numai cu acordul său;

e) aprobă angajarea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului executiv, acordă gradații, salarii de merit și alte drepturi, potrivit dispozițiilor legale; Modificări (1)

f) stabilește atribuțiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate și ale personalului executiv;

g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului executiv, în condițiile legii;

h) exercită atribuțiile ordonatorului principal de credite; Modificări (2)

i) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;

j) conduce lucrările Adunării generale naționale, ale Consiliului național și ale Biroului executiv;

k) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activității OAMGMAMR, în limita cadrului legal;

l) încheie acte juridice în numele OAMGMAMR, cu aprobarea celorlalți membri ai Biroului executiv;

m) deleagă atribuții membrilor Biroului executiv;

n) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 10.02.2009 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...