CAPITOLUL V Structura organizatorică - SECTIUNEA a 3-a Organele de conducere la nivel național -
← Art 24
CAPITOLUL V Structura organizatorică - SECTIUNEA a 3-a Organele de conducere la nivel național -
Art 26 →

Art. 25. -

(1) Adunarea generală națională este constituită din reprezentanți aleși la nivelul filialelor județene și la nivelul filialei municipiului București, conform normei de reprezentare de 1 la 500.

(2) Adunarea generală națională alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al reprezentanților aleși, cu excepția președinților filialelor județene, respectiv a președintelui filialei municipiului București și a reprezentantului autorității de stat. În cazul în care la Adunarea generală națională la care au loc alegeri nu este prezent un număr de două treimi din numărul total al reprezentanților, în termen de 14 zile se va organiza o altă Adunare generală națională de alegeri, al carei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanților.

(3) Adunarea generală națională adoptă, în prezența a cel putin două treimi din numărul total al reprezentanților aleși, Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(4) Lucrările Adunării generale naționale sunt conduse de președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Acesta este un fragment din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 10.02.2009 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...