Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 4694/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul școlar 2016-2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 4 din 31 mai 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2016-2017.

Art. 2. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția management și rețea școlară din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Monica Cristina Anisie,
secretar de stat

București, 4 august 2016.

Nr. 4.694.

ANEXĂ

Nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, acreditate începând cu anul școlar 2016-2017

Județul Alba

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza" 8/09.05.2016 - Municipiul Aiud, Ciumbrud, Str. Vasile Lucaciu nr. 42, tel./fax: 0258/866002 Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Comerț - Asistent manager Română Cu frecvență/ zi

Județul Arad

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul Teoretic 8/09.05.2015 - Orașul Sebiș, Bd. Victoriei nr. 7, tel. 0257/310711 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Tehnic Electromecanic Tehnician electromecanic Română Cu frecvență (zi)
2 Liceul Tehnologic 9/16.05.2016 - Comuna Săvârșin, nr. 52, tel.: 0257/557313 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Resurse naturale și protecția mediului Agricultură Tehnician zootehnist Română Cu frecvență (zi)

Județul Brăila

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul Tehnologic "Gh. K. Constantinescu" 8/09.05.2016 - Municipiul Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 127, tel./fax: 0239/611982 Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Estetica și igiena corpului omenesc - Cosmetician Română Cu frecvență/ seral

Județul Caraș-Severin

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic 9/16.05.2016 - Municipiul Reșița, bd. A. I. Cuza nr. 39, tel.: 0724/909171 Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Mecanică - Tehnician operator mașini cu comandă numerică Română Cu frecvență (zi)
Electronică automatizări - Tehnician aparate electromedicale Română Cu frecvență (zi)

Județul Constanța

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" 9/16.05.2016 - Comuna Mihai Viteazu, Str. Principală nr. 40, tel./fax: 0241/767001, 0241/767130 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Tehnic Mecanică Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Română Cu frecvență/ zi

Județul Cluj

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul Tehnologic nr. 1 9/16.05.2016 - Municipiul Cluj-Napoca, Str. Maramureșului nr. 165/A, tel./fax: 0264/435504 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 Servicii Turism și alimentație Tehnician în gastronomie Română Cu frecvență/ zi

Județul Dolj

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul "Ștefan Odobleja" 8/09.05.2016 - Municipiul Craiova, str. Electroputere nr. 21, tel.: 0351/405657 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Tehnic Electric Tehnician electrician electronist auto Română Cu frecvență (zi)
Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Informatică - Analist programator Română Cu frecvență (zi)
- Tehnician echipamente periferice și birotică Română Cu frecvență (zi)
Servicii - Tehnician în activități de secretariat Română Cu frecvență (zi)

Județul Galați

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic "Radu Negru" 9/16.05.2016 - Municipiul Galați, Str. Științei nr. 119, tel./fax: 0236/411634 Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Protecția mediului - Tehnician laborant pentru protecția calității mediului Română Cu frecvență/ zi și seral
Informatică - Tehnician echipamente periferice și birotică Română Cu frecvență/ zi și seral
Electronică automatizări - Tehnician electronist echipamente de automatizare Română Cu frecvență/ zi și seral

Județul Hunedoara

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnologic "Constantin Bursan" 8/09.05.2016 - Municipiul Hunedoara, Str. Turnătorului nr. 1, tel.: 0254/712391 Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Protecția mediului - Tehnician laborant pentru protecția calității mediului Română Cu frecvență (zi)
Transporturi - Maistru la construcții de căi ferate, drumuri și poduri Română Cu frecvență (zi)
Construcții, instalații și lucrări publice - Maistru instalator în construcții Română Cu frecvență (zi)
2 Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" 9/16.05.2016 - Municipiul Orăștie, str. Octavian Goga nr. 25, tel.: 0254/241389 Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Mecanică - Tehnician operator mașini cu comandă numerică Română Cu frecvență (seral)
Estetica și igiena corpului omenesc - Tehnician maseur Română Cu frecvență (seral)
Cosmetician Română Cu frecvență (seral)
Comerț - Agent comercial Română Cu frecvență (seral)

Județul Olt

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul Tehnologic 8/09.05.2015 - Comuna Iancu Jianu, str. Barbu Știrbei nr. 187, Tel./fax: 0249/456003 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Resurse naturale și protecția mediului Agricultură Tehnician în agricultură Română Cu frecvență (zi)
Tehnic Mecanică Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Română Cu frecvență (zi)

Județul Sibiu

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul Teoretic "Axente Sever" 8/09.05.2016 - Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 18, tel./fax: 0269/841662 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Sportiv (filieră vocațională) - Instructor sportiv Română Cu frecvență/ zi

Județul Tulcea

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Agricol "Nicolae Cornățeanu" 8/09.05.2016 - Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 104, tel./fax: 0240/534955, 0240/534701 Preșcolar - - - Română PP
2 Liceul Teoretic "Constantin Brătescu" 9/16.05.2016 - Orașul Isaccea, Str. 1 Decembrie nr. 91, tel./fax: 0240/540301 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Tehnic Mecanică Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Română Cu frecvență/ zi

Județul Vâlcea

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul Tehnologic "Henri Coandă" 9/16.05.2016 - Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă nr. 23, tel.: 0350/405975 Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Transporturi - Tehnician electromecanic auto Română Cu frecvență (zi)
Electronică automatizări - Electronist echipamente de automatizare Română Cu frecvență (zi)
Informatică - Tehnician echipamente de calcul Română Cu frecvență (zi)
2 Liceul Tehnologic "General Magheru" 9/16.05.2016 - Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 43, tel.: 035/0401627 Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Estetica și igiena corpului omenesc - Coafor stilist Română Cu frecvență (zi)
Sportiv (filieră vocațională) - Instructor sportiv Română Cu frecvență (zi)
Postliceal/Nivel 3 avansat (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002) Nivel 5 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) Tehnic - Tehnician echipamente periferice și birotică Română Cu frecvență (zi)
Informatică - Tehnician electronist echipamente de automatizare Română Cu frecvență (zi)
Electronică automatizări - Maistru mecanic Română Cu frecvență (zi)
;
se încarcă...