Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria marilor contribuabili | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 8 -
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria marilor contribuabili

Punctajele pentru selecția privind susținerea practicianului în fața judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

Criterii Punctaj
Financiare Onorariu fix Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte
Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obțină punctajul maxim.
Exemplu situație 3 oferte:
- onorariu 4.000 lei - 2 puncte
- onorariu 3.000 lei - 2 + 1 punct
- onorariu 2.500 lei - 2 + 2 puncte
Onorariu de succes Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte
Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar/ofertă, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obțină punctajul maxim.
Tehnice Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate La această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, la respectiva societate (fiecare contract cu valabilitate de minimum 6 luni). - 12 persoane sau mai multe - 10 puncte
- 10 persoane - 8 puncte
- 8 persoane - 6 puncte
- 6 persoane - 4 puncte
- 4 persoane - 2 puncte
Sub numărul minim de 4 persoane se vor acorda 0 puncte.
Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal alocat desfășurării procedurii cu dublă calificare profesională. Notă: Persoanele cu dublă calificare profesională sunt acele persoane care dețin o diplomă de licență de studii de învățământ superior de lungă durată, membrii UNPIR, care sunt și membri ai altor profesii liberale (CECCAR, ANEVAR; UNBR, CAFR sau organisme internaționale) Se vor avea în vedere persoanele care au dublă calificare profesională din cele menționate la categoria anterioară și se vor anexa dovezi în acest sens - 10 persoane sau mai multe - 10 puncte
- 8 persoane - 8 puncte
- 6 persoane - 6 puncte
- 4 persoane - 4 puncte
- 2 persoane - 2 puncte
Sub numărul minim de 2 persoane se vor acorda 0 puncte.
Valoare asigurată conform poliței de asigurare profesională - pentru cabinete:
• valoare asigurată minimă de 100.000 lei - 2 puncte
• valoare asigurată între 100.001 și 250.000 - se mai acordă 2 puncte
• valoare asigurată între 250.001 și 500.000 - se mai acordă 2 puncte
- pentru SPRL/IPURL:
• valoare asigurată minimă de 500.000 lei - 2 puncte
• valoare asigurată între 500.001 și 2.000.000 - se mai acordă 2 puncte
• valoare asigurată peste 2.000.001 - se mai acordă 2 puncte
Numărul dosarelor din portofoliu instrumentate în ultimii 5 ani Se va anexa o listă a societăților ale căror dosare de insolvență au fost instrumentate în ultimii 5 ani. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.
Numărul societăților (dosarelor) aflate în instrumentare a căror valoare totală a masei credale este mai mare de 15 mil. lei (RON) Se va anexa lista acestor societăți (dosare) și va fi indicat dosarul de instanța privind procedura insolvenței. Vor fi avute în vedere doar dosarele de insolvență, nu și dosarele asociate derivate din acestea. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.
Numărul dosarelor calificate drept mari proiecte instrumentate în ultimii 5 ani Se vor avea în vedere debitorii care au o valoare mare a masei credale, număr mare de angajați, probleme sociale, economice și/sau juridice complexe, obiect de activitate specific, numărul litigiilor conexe procedurii insolvenței etc. și se vor anexa scurte prezentări ale acestor dosare și dovezi de identificare ale acestora. Ofertantul cu cel mai mic număr de proiecte - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mici
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mijlocii
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria marilor contribuabili
;
se încarcă...