SCRISOARE DE INTENȚIE | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
SCRISOARE DE INTENȚIE

Către

Agenția Națională de Administrare Fiscală

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . ., (denumirea ofertantului) depunem documentația în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

II. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

1. actul justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, din care rezultă calitatea de practician în insolvență a ofertantului, faptul că nu este suspendat sau incompatibil și că ofertantul nu a fost supus niciunei sancțiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de agreare, de la pagina . . . la pagina . . .;

2. certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal central competent, de la pagina . . . . . . . . . . la pagina . . . . . . . . . .;

3. o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare, de la pagina . . . . . . . . . . la pagina . . . . . . . . . .;

4. o declarație pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în formă scrisă);

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- fax (de la pagina . . . la pagina . . .).

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . .,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mici
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mijlocii
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria marilor contribuabili
;
se încarcă...