INVITAȚIE DE PARTICIPARE | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4 -
INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Agenția Națională de Administrare Fiscală/ . . . . . . . . . .(se va trece organul fiscal competent care organizează procedura de selecție) invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală să depună, până cel târziu la data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., oferta în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență privind pe debitoarea . . . . . . . . . . (se va menționa pentru fiecare societate în parte grupa contribuabilului conform evidențelor organului fiscal), dosar aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., întocmită conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mici
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mijlocii
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria marilor contribuabili
;
se încarcă...